Negocjacje z mieszkańcami nie zatrzymają budowy tunelu


Wykonawca budowy tunelu pod torami w Gałkówku podtrzymuje datę 20 lutego, jako termin zamknięcia przejazdu kolejowego. W tym tygodniu gmina spodziewa się na otrzymanie zgody na realizację inwestycji w drodze tzw. specustawy.

Jednocześnie Gmina Koluszki wystąpiła do starostwa powiatowego o wydanie rygoru natychmiastowej wykonalności w kwestii przejęcia działek pod budowę. Oznacza to, że konsultacje z mieszkańcami zostaną zakończone, i bez względu na ewentualne odwołania właścicieli pobliskich działek, budowa zostanie rozpoczęta, a wykonawca wejdzie na teren prywatnych działek przeznaczonych pod inwestycję. Za przejęte działki właściciele otrzymają oczywiście stosowne odszkodowanie, ale ustalanie jego wysokości nie będzie już miało wpływ na realizację prac budowalnych.