Negocjacje z mieszkańcami nie zatrzymają budowy tunelu

Wykonawca budowy tunelu pod torami w Gałkówku podtrzymuje datę 20 lutego, jako termin zamknięcia przejazdu kolejowego. W tym tygodniu gmina spodziewa się na otrzymanie zgody na realizację inwestycji w drodze tzw. specustawy.

Jednocześnie Gmina Koluszki wystąpiła do starostwa powiatowego o wydanie rygoru natychmiastowej wykonalności w kwestii przejęcia działek pod budowę. Oznacza to, że konsultacje z mieszkańcami zostaną zakończone, i bez względu na ewentualne odwołania właścicieli pobliskich działek, budowa zostanie rozpoczęta, a wykonawca wejdzie na teren prywatnych działek przeznaczonych pod inwestycję. Za przejęte działki właściciele otrzymają oczywiście stosowne odszkodowanie, ale ustalanie jego wysokości nie będzie już miało wpływ na realizację prac budowalnych.

image_pdfimage_print