Naukowcy ze Lwowa w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Koluszkach

W ramach międzynarodowej wymiany naukowej prowadzonej przez Społeczną  Akademię Nauk w Łodzi w dniach 21-26 stycznia 2018 r. z wizytą studyjną przebywała delegacja naukowców z Lwowskiego Państwowego Uniwersytetu Bezpieczeństwa Życia (Lviv State University of Life Safety). Jest to wiodąca uczelnia wyższa Ukrainy kształcąca w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego m.in. w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, ekologicznego i ochrony środowiska.  Uczelnia prowadzi studia kształcące strażaków dla służb zarządzania kryzysowego Ukrainy. Dlatego tez szczególnym zainteresowaniem cieszyła się problematyka Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego oraz współdziałania Państwowej i Ochotniczy Straży Pożarnych.

Program wizyty obejmował zapoznanie gości z organizacją i współdziałaniem  służb bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, w tym: Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego, Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, bezpieczeństwo Portu Lotniczego w Łodzi, Komendę Miejską Policji w Łodzi, Areszt Śledczy w Łodzi oraz Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego z/s w Koluszkach, a także Ochotniczą Straż Pożarną w Bronisinie gm. Rzgów. Goście zapoznali się z bazą dydaktyczną Społecznej Akademii Nauk, sposobem prowadzenia zajęć dydaktycznych ze studentami oraz przeprowadzono wspólne seminarium naukowe.

Strażacy PSP z Koluszek oraz OSP w Bronisinie zapoznali ich z warunkami pełnienia służby, wyposażeniem Powiatowego Stanowiska Kierowania, Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej, z zasadami funkcjonowania Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na terenie powiatu oraz z zasadami funkcjonowania ochotniczych straży pożarnych. Goście z Ukrainy podziwiali stan organizacyjny funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu łódzkiego wschodniego oraz całego kraju. Wyjeżdżając z terenu powiatu stwierdzili, że ta wizyta przyczyni się do doskonalenia funkcjonowania systemu bezpieczeństwa wewnętrznego Ukrainy, w tym do kształcenia kadry oficerskiej dla potrzeb ochrony przeciwpożarowej.

Należy zaznaczyć, że wielu strażaków KP PSP w Koluszkach oraz członków OSP powiatu łódzkiego wschodniego ukończyło studia na tej uczelni i wielu studiuje.

  Pięcioosobowej delegacji lwowskich naukowców przewodniczyła prof. Olha Menshykova, zastępca dyrektora Instytutu Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Ze strony Instytutu Bezpieczeństwa Narodowego SAN uczestniczyli: dr Andrzej Marjański prof. dr hab. Bogdan Panek oraz st. bryg w st. spocz. mgr inż. Włodzimierz Zawisza.

image_pdfimage_print