Narada roczna w Komendzie Powiatowej PSP w Koluszkach

W dniu 30 stycznia 2018 roku strażacy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego podsumowali całoroczną działalność zrealizowanych zadań w 2017 roku oraz przedstawili swoje plany na rok 2018.

Rok 2017 był bardzo pracowity dla wszystkich strażaków oraz rekordowy pod względem interwencji, odnotowano 1645  interwencji, z czego 254 to pożary, 1322 to miejscowe zagrożenia i 69 zgłoszenia to alarmy fałszywe.  W skali województwa daje to naszej Komendzie 5 miejsce w zakresie ilości interwencji. W porównaniu do ubiegłego roku ilość interwencji  wzrosła o ponad 500 zdarzeń.  W ubiegłym roku często nawiedzały powiat łódzki wschodni anomalie pogodowe, tj. silne wiatry, opady deszczu a nawet gradobicia – odnotowaliśmy 494 tego typu zdarzenia i były to w głównej mierze uszkodzenia dachów, wywroty drzew i uszkodzone linie elektroenergetyczne oraz inna infrastruktura. Niezmiennie od wielu lat najczęstszymi przyczynami powstawania pożarów była nieostrożność i zaniedbania w posługiwaniu się ogniem. Najwięcej, bo aż 441 zdarzeń miało miejsce na terenie gminy Koluszki. Ponadto w roku 2017 odnotowano  19 ofiar śmiertelnych i 166 rannych, w głównej mierze poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych. Niepokój budzi ponad 60% wzrost liczby zabitych i rannych w zdarzeniach  w porównaniu do roku poprzedniego. Z pewnością na tę statystykę wpływ ma oddanie do użytku w 2016 r. nowego odcinka autostrady A1, który przebiega m.in. przez teren powiatu łódzkiego wschodniego i na którym dochodzi często do wypadków drogowych.

Komendant Powiatowy mł. bryg. Krzysztof Supera przedstawił sytuację odnoszącą się do całego zakresu działań operacyjnych i prewencyjnych realizowanych przez naszą formację oraz jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych.

W naradzie uczestniczył Zastępca Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej – st. bryg. Marek Jankowski, Starosta Łódzki Wschodni – Andrzej Opala, Wójtowie i Burmistrzowie z terenu powiatu, Komendanci i Prezesi Gminni Ochotniczych Straży Pożarnych. Praca koluszkowskich strażaków w minionym roku została oceniona pozytywnie przez Zastępcę Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego jak i władze samorządowe, które również pozytywnie postrzegają zaangażowanie strażaków w zwiększający się z roku na rok zakres realizowanych przez nich zadań.

image_pdfimage_print