Najmu lokalu nr 313 o powierzchni 16,99 m2 znajdującego się w budynku administracyjno – biurowym przy ul. 11 Listopada 65 w Koluszkach.