Nabór uczestników do projektu pn. “Filia Żłobka w Koluszkach – Kochamy to co robimy :)”

Żłobek Miejski w  Koluszkach

Realizuje projekt  Filia Żłobka w Koluszkach – Kochamy to co robimy :)
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Działania X.1 – Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do 3 lat, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Okres realizacji projektu:  od  01.10.2019 r. do 31.10.2022 r.

Ogólnym celem projektu jest zapewnienie utrzymania lub znalezienie zatrudnienie dla grupy 32 os (31 kobiet, 1 mężczyzny) mieszkańców województwa łódzkiego – Gminy Koluszki, pracujących i pozostających bez pracy, opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3, poprzez utworzenie 32 miejsc  opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie woj. łódzkiego (Gmina Koluszki- filia Żłobka Miejskiego) oraz aktywizację zawodową 6 osób (6 kobiet).

Ogłasza rekrutację do projektu:  16.11-04.12.2020 r.

 

Całkowita wartość projektu: 1 307 174 zł

Wartość dofinansowania: 1 189 528 zł

 

Więcej informacji na temat projektu, udziału w nim, można uzyskać:

Żłobek Miejski w Koluszkach
ul. Staszica 36, 95-040 Koluszki

tel.:  42 235-17-89

e-mail: zlobek@koluszki.pl

Załączniki do pobrania

image_pdfimage_print