Nabór na dofinansowanie do wymiany kotłów węglowych

Gmina Koluszki po raz kolejny będzie ubiegać się o dofinansowanie  z  WFOŚiGW w Łodzi w ramach II edycji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji, w ramach którego można uzyskać dofinansowanie do wymiany kotła węglowego na bardziej ekologiczny. Intensywność dofinansowania wynosi do 50% kosztów kwalifikowanych zadania  i nie może przekraczać limitów określonych poniżej.

            Dla źródeł ciepła o mocy do 40 kW kwota maksymalnego dofinansowania do kosztów kwalifikowanych zadania wynosi:

a) dla kotłowni gazowej, olejowej: 12 000 zł

b) dla podłączenia do sieci cieplnej: 10 000 zł

c) dla ogrzewania elektrycznego: 10 000 zł

d) dla kotłowni na biomasę: 12 000 zł

e) dla kotłowni węglowej (węgiel kamienny): 6 500 zł

f) dla pompy ciepła z powietrznym wymiennikiem ciepła: 12 000 zł

g) dla pompy ciepła z gruntowym wymiennikiem ciepła: 15 000 zł

Kosztami kwalifikowanymi do objęcia dofinansowaniem są:

  1.  koszty zakupu i montażu fabrycznie nowych urządzeń do produkcji energii, w tym ze źródeł odnawialnych, wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem;
  2. koszty demontażu istniejących instalacji i urządzeń;
  3.  koszty wykonania lub modernizacji wewnętrznej instalacji c.o. lub c.w.u w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania systemu;
  4. koszty wykonania przyłącza i instalacji gazowej raz opłaty przyłączeniowej;
  5. koszty budowy węzła cieplnego;
  6. koszty wykonania przyłącza do sieci ciepłowniczej oraz opłaty przyłączeniowej.

Z dofinansowania mogą skorzystać wszyscy mieszkańcy gminy.

Deklaracje udziału w programie można składać do 18.06.2018 r. 

 

Załączniki do pobrania

image_pdfimage_print