Na terenie przychodni oddasz przeterminowane leki

Przeterminowane leki to odpady niebezpieczne. Stwarzają one poważne zagrożenie dla środowiska naturalnego i zdrowia człowieka, dlatego nie wolno ich wyrzucać do domowych pojemników.

W przychodniach zdrowia na naszym terenie, znajdują się specjalne pojemniki, wstawione przez gminę. Leki można oczywiście oddawać bezpłatnie. Za ich utylizację płaci gmina.

image_pdfimage_print