Na ścianie strażnicy OSP w Gałkowie Dużym zawiśnie defibrylator


Z inicjatywy strażaków ochotników, na ścianie remizy strażackiej w Gałkowie Dużym zostanie powieszony defibrylator. Co ciekawe, urządzenie ma być dostępne dla wszystkich mieszkańców. W razie zagrożenia życia, dowolna osoba będzie mogła przybyć pod budynek strażnicy, zdjąć urządzenia ze ściany i udać się na miejsce zdarzenia w celu ratowania życia poszkodowanego. Dodatkowo, po zdjęciu defibrylatora ze ściany, uruchomiona zostanie syrena strażacka, która do pomocy uaktywni jednostkę strażacką. Dodajmy, że automatyczny defibrylator zewnętrzny jest tak skonstruowany, by podpowiedzieć nam krok po kroku, jak postępować w sytuacji nagłego zatrzymania krążenia. Może być zatem użyty nawet przez osobę bez doświadczenia medycznego.

Zakup sprzętu do ratowania życia zostanie sfinansowany z funduszu sołeckiego. Strażacy ochotnicy podejmą się także zadania, związanego z przeszkolenia mieszkańców pod kątem jego obsługi.Defibrylatory AED to medyczne urządzenie do przeprowadzania reanimacji, a zatem pozwalające ponownie „uruchomić” serce u osób, które doznały zatrzymania jego akcji. AED jest urządzeniem które dostarcza kontrolowany impuls elektryczny obejmujący serce i prowadzący do przerwania migotania komór oraz przywrócenia prawidłowej funkcji serca.