Muzyczna frajda w Felicjanowie

Od 15 do 26 lipca w świetlicy wiejskiej w Felicjanowie  odbywały się po 3 godziny dziennie zajęcia z animatorką Panią Eweliną Durys oraz półtorej godziny zajęć umuzykalniających
z Panem Bartłomiejem Dynerem. Bieżące foto- i wideo-relacje z wydarzenia można śledzić na Fanpage’ach Fundacji PROMUZA oraz Fabryki Frajdy na Facebooku.

Projekt “Muzyczna Frajda” został zainicjowany przez grupę lokalną Fabryka Frajdy prowadzona przez Panią Ewelinę, działającą od niedawna na terenie naszej gminy wspólnie
z Fundacją PROMUZA. Projekt jest zaadresowany do dzieci i młodzieży w wieku 7- 14 lat,  mieszkańców gminy, głównie z terenów wiejskich, którzy na co dzień  mają ograniczony dostęp do spotkań z zajęciami animacyjnymi i muzyką. Warsztaty odbywają się w dwóch turnusach tygodniowych od poniedziałku do piątku.

 Głównym celem projektu jest zwiększenie wśród młodzieży oraz dzieci aktywności ruchowej, twórczej, przybliżenie uniwersalnych wartości muzyki i zachęcenie do muzykowania
w późniejszym czasie. W ramach projektu realizujemy zajęcia ruchowe z piłką oraz chustą, zajęcia kreatywne m.in: slime, personalizowanie torby czy kompozycje piaskowe. Wszystko to pod okiem animatora – Eweliny Durys.  Zajęcia mają na celu nie tylko aktywizację ale także integrację oraz naukę współpracy lokalnej grupy dzieci i młodzieży. W zajęciach umuzykalniających prowadzonych przez instruktora Bartłomieja Dynera dzieci maja okazję do zapoznania się z różnymi nawet egotycznymi instrumentami, wspólnego śpiewania i grania.

Projektowi przyświeca hasło: ” Odciągamy dzieciaki od smartfonów”  a instruktorom udało się przyciągnąć dzieci w czasie wakacji z ulicy do świetlicy!

Ta bardzo potrzebna inicjatywa społeczna nie powstałby bez współpracy i zaangażowania ze strony Pana Wojciecha Dynera z Fundacji PROMUZA  i Eweliny Durys z Fabryki Frajdy oraz Pani sołtys Katarzyny Kmieciak, która udostępniła wspaniały obiekt świetlicy w Felicjanowie.

Zachęcamy pozostałych sołtysów do takich wspólnych działań dla dobra mieszkańców Gminy Koluszki.

Projekt powstał dzięki środkom z zadania Mikro granty w Łódzkiem 2019 finansowanego ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 realizowanego przez Centrum Opus (https://opus.org.pl).

image_pdfimage_print