Można już składać wnioski o „dodatek węglowy”

Po naprawieniu rządowego niedopatrzenia związanego z brakiem rozporządzenia ws. wzoru dokumentów, na terenie całego kraju można już składać wnioski o wypłatę dodatku węglowego.

Jeśli chodzi o Gminę Koluszki, za obsługę dodatku odpowiedzialny jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koluszkach z siedzibą przy ul. Brzezińskiej 32. Tam też należy składać wnioski. Druk wniosku można pobrać z rządowej strony gov.pl. w zakładce: Ministerstwo Klimatu i Środowiska lub w wersji papierowej w kancelarii Urzędu Miejskiego w Koluszkach oraz na miejscu w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Koluszkach.

– Wnioski o wypłatę dodatku węglowego można składać do 30 listopada 2022 r. Dodatek będzie przysługiwał również gospodarstwom, które już zakupiły węgiel. Warunkiem jego otrzymania jest wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków – informuje minister klimatu i środowiska Anna Moskwa.

Przypomnijmy, że o wsparcie w wysokości 3 tys. złotych mogą starać się gospodarstwa domowe, dla których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe – zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem, zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego.

Dodatek do innych źródeł ciepła

Rząd zapowiedział wsparcie dla odbiorców korzystających również z innych źródeł ciepła. Tego rodzaju ustawa ma być procedowana we wrześniu 2022 roku. Z założeń do ustawy wynika, że proponowane wsparcie finansowe w postaci jednorazowego dodatku dla posiadaczy niektórych indywidualnych źródeł ciepła ma wspomóc te gospodarstwa domowe, dla których główne źródło ciepła zasilane jest: pelletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy, w szczególności brykietem drzewnym, słomą lub ziarnami zbóż albo skroplonym gazem LPG, albo olejem opałowym.

Z informacji rządowych zamieszczonych na stronie gov.pl wynika, że dodatek wynosić ma odpowiednio:

  • 3 tys. zł (liczba gospodarstw domowych: 390 tys.) – gdy głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe na pellet drzewny albo inny rodzaj biomasy, w szczególności (brykiet drzewny, słoma, ziarna zbóż);
  • 1 tys. zł (liczba gospodarstw domowych: 530 tys.) – gdy głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy zasilane drewnem kawałkowym;
  • 500 zł (liczba gospodarstw domowych: 150 tys.) – gdy głównym źródłem ogrzewania jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG;
  • 2 tys. zł (liczba gospodarstw domowych: 122 tys.) – gdy głównym źródłem ogrzewania jest kocioł olejowy.

Rada Ministrów podjęła także decyzję o wsparciu dla odbiorców ciepła na cele mieszkaniowe i użyteczności publicznej od wytwórców ciepła systemowego. Jak wyjaśniła minister Anna Moskwa, chodzi o ustalenie taryfy z rekompensatą dla przedsiębiorstw energetycznych.

(pw) (info. gov.pl)

Co jest konieczne, by wypełnić wniosek o dodatek węglowy?

  • Na początku wpisujemy informację do kogo kierujemy wniosek. Wnioski o dodatek węglowy będą rozpatrywały gminy, więc trzeba podać, czy będzie to wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w którym mieszkamy.
  • Następnie osoba składająca wniosek powinna wpisać swoje dane, w tym imię i nazwisko, PESEL oraz adres zamieszkania.
  • Jeżeli w skład gospodarstwa domowego wchodzą też inne osoby, w kolejnej rubryce wpisujemy ich dane osobowe z numerem PESEL i adresem zamieszkania.
  • Następnie w formularzu zaznaczamy jedno, główne źródło ogrzewania węglowego, np. kocioł na paliwo stałe, koza czy piec kaflowy. Pamiętajmy – wskazane przez nas źródło ogrzewania powinno być wcześniej wpisane do lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków. Będzie to weryfikowane przez gminę na etapie rozpatrywania wniosku.
  • Na koniec podpisujemy oświadczenie o tym, że podane w formularzu dane są prawdziwe.
  • Od dnia złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku gmina będzie miała 30 dni na wypłatę dodatku węglowego w wysokości 3 tys. zł

 

image_pdfimage_print