Możemy wziąć czynny udział w nadawaniu nazw ulic


W najbliższych miesiącach gmina będzie musiała nadać nazwę dla ok. 50 nowych ulic. Chodzi tu głównie o drogi, które w ostatnich latach wydzielone zostały na terenie Borowej oraz Gałkówka Parceli. Do współudziału w tego rodzaju miłym obowiązku, nasz samorząd chce zaprosić mieszkańców. W pierwszej kolejności oczywiście o zdanie będą pytani właściciele dróg, a w przypadku gdy droga należy do gminy, mieszkańcy okolicznych posesji.

Niezależnie od tego, gmina zachęca pozostałych mieszkańców o nadsyłanie propozycji nazw, jakimi można uhonorować nowe ulice. Lokalizacja ulic zostanie zaprezentowana w najbliższym czasie.