Monitoring ułatwia życie i sprzyja bezpieczeństwu mieszkańców

Ciągle kontynuowany jest program rozbudowy monitoringu miejskiego, który obejmuje nie tylko Koluszki ale też i kompleks rekreacyjno-wypoczynkowy w Lisowicach. Dzięki już działającym kamerom, operatorzy systemu monitoringu wykryli od początku tego roku wiele zdarzeń. Okazuje się, że monitoring może służyć poprawie bezpieczeństwa na różne sposoby. W ubiegłym tygodniu bez konieczności posyłania w teren pracowników gminy, udało się zweryfikować zgłoszenie mieszkańca, który w Parku Miejskim w Koluszkach zauważył nadłamane, spróchniałe drzewo, opierające się na gałęziach sąsiedniego drzewa. Po oględzinach miejsca za pomocą kamer, ustalono, że interwencja jest konieczna, ponieważ przy większych porywach wiatru istnieje duże prawdopodobieństwo przewrócenia się drzewa na alejkę. Sprawą zajęła się już Państwowa Straż Pożarna. Obecnie do systemu podpięta jest już ponad połowa kamer. System monitoringu obejmie docelowo swoim zasięgiem kluczowe punkty Koluszek – skrzyżowania, przejścia dla pieszych oraz te obszary, które są wskazywane przez mieszkańców jako szczególnie niebezpieczne. Jak pokazują przykłady, monitoring wizyjny dzięki stałemu, elektronicznemu dozorowi pracowników Biura Inżyniera Gminy umożliwia szybką reakcję służb mundurowych w przypadku niebezpiecznych zdarzeń i w zdecydowany sposób poprawi bezpieczeństwo korzystających z parku czy z urządzeń wypoczynkowo-rekreacyjnych oraz ograniczy dewastację tych urządzeń.

image_pdfimage_print