MOGĘ WIĘCEJ AKTYWIZACJA OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM Projekt dla osób z niepełnosprawnościami.

Jesteś niepełnosprawny i poszukujesz wsparcia w znalezieniu pracy?

Chcesz się usamodzielnić, znaleźć stabilizację w życiu, poprawić swoją sytuację materialną?

Możemy ci pomóc!

W ramach naszego projektu oferujemy wsparcie samodzielności życiowej, zwiększenie kwalifikacji zawodowych, wsparcie doradcze, szkolenia i staże.

Założeniem projektu jest zwiększenie szans osób niepełnosprawnych na podjęcie pracy.

Projekt finansowany jest ze środków europejskich i udział w nim jest całkowicie bezpłatny.

Uczestnik będzie mógł skorzystać z bezpłatnego szkolenia zgodnego z jego możliwościami i zainteresowaniami. Ponadto zainteresowani będą mogli odbyć staż, a docelowo otrzymać pomoc przy znalezieniu zatrudnienia.

REKRUTACJA

Szczegółowe cele projektu: zwiększenie aktywizacji społeczno-zawodowej i zdolności do zatrudnienia niepełnosprawnych mieszkańców Łodzi oraz powiatów: brzezińskiego, łódzkiego wschodniego, pabianickiego i zgierskiego oraz udzielanie wsparcia otoczeniu tych osób.

Projekt przewiduje między innymi następujące usługi dla uczestników:

  • poradnictwo: prawne, psychologiczne i zawodowe;
  • treningi umiejętności społecznych, usługi asystenckie;
  • zajęcia podnoszące sprawność osób z ograniczeniami zdrowotnymi;
  • szkolenia i staże zawodowe, pomoc w znalezieniu zatrudnienia;
  • wsparcie dla członków otoczenia osób niepełnosprawnych.

Projekt realizowany będzie do 30.09.2021 r., zajęcia odbywać się będą głównie na terenie Koluszek.

Uczestnicy z ograniczeniami komunikacyjnymi będą mogli skorzystać z bezpłatnego transportu specjalnym samochodem.

Zainteresowane osoby, informacje i dokumenty rekrutacyjne otrzymają na stronie internetowej projektu www.mogewiecej.fundacjaprogressio.pl, oraz pod numerem telefonu: 512 530 391 w godzinach 9-15

JEŚLI JESTEŚ ZAINTERESOWANY(A) UDZIAŁEM W PROJEKCIE WYPEŁNIJ FORMULARZ

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

image_pdfimage_print