Modlitwa ekumeniczna nad mogiłami poległych podczas Operacji łódzkiej 1914 w „Pustułce”


W środę, 5 grudnia minęła 151 rocznica urodzin Józefa Piłsudskiego, Naczelnika Państwa i marszałka Polski. Z tej okazji w lesie „Pustułka” koło Kolonii Gałkówek i Witkowic, odbyła się modlitwa ekumeniczna z udziałem młodzieży ze Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gałkowie Dużym, przedstawicieli Stowarzyszenia Społeczno- Kulturalnego Ethnos, Muzeum w Galkowie Dużym, członków stowarzyszenia „Rowerowe Brzeziny”, członków stowarzyszaniem „Historia Koluszek”, przedstawiciela Nadleśnictwa Brzeziny, władz Koluszek i mieszkańców. Modlitwę poprowadzili: przedstawiciel Wyznania Mojżeszowego oraz duchowni wyznania luterańskiego i katolickiego. Modlitwa odbyła się w roku obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości. Dowiedzieliśmy się, że trwają prace związane z inwentaryzacją wszystkich mogących dać się odczytać tablic z nazwiskami i stopniem wojskowym poległych żołnierzy.