Mieszkańcy naszej gminy na szarym końcu w składaniu deklaracji o sposobie ogrzewania

Przypominamy, że właściciele domów jednorodzinnych i administratorzy nieruchomości są zobowiązani do składania deklaracji z informującą, czym ogrzewają swoje budynki. Deklaracje zostaną złożone w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

Choć jest to obowiązek ogólnokrajowy, w naszej gminie na 9230 nieruchomości, deklaracje złożyło jedynie 1184 właścicieli, czyli ok. 12 proc. Z takim wynikiem zajmujemy 154 miejsce w województwie, na 177 sklasyfikowanych samorządów.

Pamiętajmy o tym, że niezłożenie deklaracji w odpowiednim czasie, z automatu karane jest grzywną w wysokości do 500 zł. Wynika to z odgórnych przepisów. „Spóźnialskim” nie będą wysyłane upomnienia.

Zasady składania deklaracji

Właściciele już istniejących budynków mają czas do 30 czerwca 2022 r. na przekazanie formularza z informacją, czym ogrzewany jest ich dom. W przypadku nowych obiektów, deklarację należy złożyć w ciągu 14 dni od daty uruchomienia źródła ogrzewania.

Mieszkańcy bloków nie muszą się przejmować nowym obowiązkiem, ponieważ deklarację składa w ich imieniu wspólnota mieszkańców lub spółdzielnia mieszkaniowa.

Przekazanie powyższych informacji jest obligatoryjne. Za brak złożenia deklaracji grozi grzywna.

Deklarację można złożyć w formie elektronicznej, czyli przez internet lub w formie papierowej. Papierowy dokument właściciele nieruchomości mogą wysłać listem poleconym lub złożyć w swoim urzędzie gminy. Następnie urzędnicy wprowadzą zawarte w nich informacje do systemu informatycznego.

W gazecie po raz kolejny przedrukowujemy FORMULARZ A, który służy do składania deklaracji w przypadku budynków mieszkalnych. Przedsiębiorcy deklaracje składają na FORMULARZU B, który do ściągnięcia jest ze stron internetowych.

Szczegółowe informacje o akcji można znaleźć na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego po wpisaniu w wyszukiwarce hasła: Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków – FAQ. Tam też znajdują się formularze do składania deklaracji.

W przypadku Urzędu Miejskiego w Koluszkach szczegółowe informacje w sprawie składanych deklaracji można uzyskać pod nr telefonu: 44 725 67 66.

(pw)

Najczęściej zadawane pytania

– Kto składa deklarację?

Właściciel/zarządca budynku, który jest zasilany przez źródło ciepła lub spalania paliw do 1 MW.

– Kiedy składam deklarację samodzielnie a kiedy zrobi to za mnie zarządca?

W przypadku mieszkania, którego ogrzewanie jest zasilane przez wspólne źródło ciepła np. z miejskiej czy lokalnej sieci ciepłowniczej to zarządca zgłosi deklarację. Natomiast jeżeli w lokalu znajduje się indywidualne źródło ciepła np. kominek, bojler elektryczny czy koza to taką deklarację właściciel musi złożyć samodzielnie. Jeżeli w budynku nie ma źródła ciepła to deklaracji do CEEB składać nie musimy.

– Co jeżeli mam kominek bez funkcji c.o. i używam go sporadycznie, czy muszę zgłosić go do CEEB?

Tak, kominek używany nawet okazjonalnie zgłaszamy do CEEB, zaznaczając że jest on eksploatowany, nie zaznaczamy natomiast jaką pełni funkcję.

– W jednym budynku znajduje się lokal mieszkalny i niemieszkalny, ale ogrzewane są z jednego źródła ciepła, którą deklarację wypełnić?

W przypadku kiedy w budynku jest jedno źródło ciepła dla lokalu mieszkalnego i niemieszkalnego wystarczy, że wypełnimy jedną deklarację formularz A albo B. Jeżeli przy budynku w lokalu mieszkalnym jest lokal niemieszkalny, który ma inne, odrębne źródło ciepła to do deklaracji formularz A należy dołączyć również deklarację formularz B.

– Czy zgłaszamy do CEEB inne źródła ciepła niż te, które są wymienione w deklaracji?

Nie – nie zgłaszamy do CEEB innych źródeł ciepła niż te które są wymienione w deklaracji np. paneli fotowoltaicznych czy klimatyzatorów. W związku z tym, w wersji papierowej deklaracji nie dopisujemy ręcznie innych źródeł ciepła niż te, które zostały w niej wymienione.

– Mam 10 kolektorów słonecznych, co wpisuje w liczbie zainstalowanych źródeł ciepła?

Kolektory słoneczne są z sobą połączone i wpisujemy je jako 1 zainstalowane źródło ciepła.

– Skąd mogę pobrać deklarację w wersji papierowej?

Deklaracja w wersji papierowej jest dostępna na stronie www.gunb.gov.pl w zakładce Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków – FAQ.

– Gdzie składam deklarację w wersji papierowej?

Deklarację w wersji papierowej należy złożyć osobiście lub wysłać listem do Urzędu Miasta/Gminy zgodnie z lokalizacją budynku.

– Czy mogę wysłać deklarację e-mailem?

Nie można wysyłać deklaracji pocztą elektroniczną. Deklaracja złożona w taki sposób nie zostanie wprowadzona do systemu.

(informacje pochodzą ze strony www.gunb.gov.pl)

Terminy odchodzenia od ogrzewania węglowego

Przypominamy, że na terenie naszej gminy obowiązuje uchwała antysmogowa przyjęta przez Sejmik Województwa Łódzkiego, która jest swego rodzaju kalendarzem wyznaczającym poszczególne etapy odchodzenia od używania węgla w procesie ogrzewania budynków. Poniżej przedstawiamy terminy wymiany kotłów i pieców w województwie łódzkim:

– do 1 stycznia 2023 mieszkańcy województwa łódzkiego będą musieli pozbyć się kotłów i pieców niespełniających wymogów emisyjnych żadnej z klas normy PN-EN 303-5:2012,

– do 1 stycznia 2025 piece i kominki zamontowane przed 1 maja 2018 muszą zostać doposażone w urządzenia filtrujące,

– do 1 stycznia 2027 mieszkańcy województwa łódzkiego będą musieli pozbyć się kotłów i pieców spełniających wymogi emisyjne klas 3. i 4. normy PN-EN 303-5:2012.

Załączniki do pobrania

  • pdf Deklaracja
    Data dodania: 1 marca 2022 09:15 Rozmiar pliku: 428 kB Pobrania: 105
  • pdf Ulotka CEEB
    Data dodania: 1 marca 2022 09:15 Rozmiar pliku: 2 MB Pobrania: 50
image_pdfimage_print