Miasto Koluszki, obręb 8 ul. Rataja działka nr 277/1 o pow. 529 m2


Telefon kontaktowy +48447256753. Działka niezabudowana, nieogrodzona. Dostępne instalacje infrastruktury technicznej w terenie – energia elektryczna, wodociąg oraz kanalizacja sanitarna i deszczowa.