Miasto Koluszki, obręb 1 ul. Generała Dąbrowskiego działka nr 162/7 o pow. 1154 m2


Telefon kontaktowy +48447256753. Czwarta działka od strony ulicy Brzechwy niezabudowana i nieogrodzona. Na działce pojedynczy drzewostan mieszany w różnym wieku.