Miasto Koluszki, obręb 1 ul. Generała Dąbrowskiego działka nr 162/5 o pow. 1137 m2


Telefon kontaktowy +48447256753. Druga działka od strony ul. Brzechwy niezabudowana i nieogrodzona Na działce pojedynczy drzewostan mieszany w różnym wieku.