Marszałek woj. łódzkiego osobiście gratuluje Koluszkom


W poniedziałek koluszkowski samorząd gościł wicemarszałka woj. łódzkiego Dariusza Klimczaka oraz członka zarządu woj. łódzkiego Joannę Skrzydlewską. Głównym powodem przyjazdu przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego do Koluszek, było podpisanie umowy na dofinansowanie budowy placu zabaw na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Zagajnikowej w Koluszkach.

– Dzisiaj przyjechaliśmy do Państwa z umową sportową. Wiem, że po wczorajszym meczu polskiej reprezentacji nie jest to najwygodniejszy temat, ale tym bardziej powinniśmy wspierać takie inwestycje, by ta nasza młodzież rosła, nabierała umiejętności i nas dobrze reprezentowała (…). Jesteście w gronie szczęśliwców, ponieważ mieliśmy zapotrzebowanie na 12 mln zł, a w budżecie województwa na tego rodzaju inwestycje przeznaczone były tylko 4 mln zł. Wśród nich jednym z najlepszych projektów był projekt Gminy Koluszki. Gratuluję panu burmistrzowi, radnym, a przede wszystkim urzędnikom, którzy ten wniosek napisali – zwrócił się do obecnych na sesji Rady Miejskiej w Koluszkach, wicemarszałek woj. łódzkiego Dariusz Klimczak.

Wizyta gości z Urzędu Marszałkowskiego wykorzystana została również do tego, by pogratulować osobiście mieszkańcom naszej gminy, za niezwykle sprawne pozyskiwanie środków zewnętrznych. Przypomnijmy, że 24 maja podczas uroczystej gali z okazji 20-lecia Sejmiku Województwa Łódzkiego, Gmina Koluszki została uhonorowana okolicznościowym certyfikatem, poświadczającym zrealizowanie przez naszą gminę największej ilości projektów ze środków Unii Europejskiej w kategorii „Miasta powyżej 20 tys. mieszkańców”. Podczas pobytu na poniedziałkowej sesji Rady Miejskiej w Koluszkach, wicemarszałkowie woj. łódzkiego wręczyli przedstawicielom sołectw i jednostek organizacyjnych z terenu Gminy Koluszki poświadczenia, pozyskania przez naszą gminę dofinansowania na kolejne inwestycje. Poza budową placu zabaw na terenie OSiR, otrzymaliśmy środki zewnętrzne na budowę placu zabaw w os. Warszawskim, os. Łódzkim, w Gałkowie Małym, Gałkowie Dużym, Erazmowie, Borowej, remont sali OSP w Koluszkach, wyposażenie świetlicy w Przanowicach oraz budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Będzelinie. W sumie na powyższe zadania Gmina Koluszki pozyskała dofinansowanie w wysokości ponad 1 mln zł.

– To są te środki, które chcielibyśmy za pośrednictwem naszych gości przekazać na ręce przedstawicieli danych jednostek i sołectw, tak by tę dobrą wiadomość o przystąpieniu do realizacji powyższych inwestycji, na które tak bardzo czekają, mogli zanieść dalej do swoich środowisk – dodał Mateusz Karwowski, dyrektor Wydziału Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego w Urzędzie Miejskim w Koluszkach.

Gratulacje dla koluszkowskiego samorządu złożyła również Joanna Skrzydlewska, członek zarządu woj. łódzkiego, a zarazem Ambasador Koluszek: – Ogromnie się cieszę, że jestem tutaj z panem Marszałkiem, bo każda wizyta wizyta w Koluszkach związana jest z czymś przyjemnym. Ten certyfikat jest najlepszym tego dowodem, że jeżeli chodzi o pozyskiwanie środków w ramach funduszy unijnych, Gmina Koluszki jest liderem i przykładem dla innych, że można, że warto, i że nie jest to takie trudne. Po prostu są potrzebne dobre chęci i dobra współpraca. Myślę, że u Państwa jest jedno i drugie, i za to ogromne słowa uznania. Widziałam już u was projekt kolejnej uchwały, co oznacza, że to nie koniec pozyskiwania środków unijnych przez Gminę Koluszki. Gratuluję i mocno trzymam kciuki za to, aby jeszcze więcej tych zewnętrznych środków płynęło do was.

(pw)

Zadania na które Gmina Koluszki otrzymała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi

 1. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę boiska sportowego na terenie przy świetlicy wiejskiej we wsi Felicjanów oraz wykonanie oświetlenia terenu wokół świetlicy. Wartość zadania: 232 957,00 zł. Wartość dofinansowania: 147 593,00 zł

 1. Budowa placu zabaw we wsi Borowa. Wartość zadania: 183 456,00 zł. Wartość dofinansowania: 116 096,00 zł

 1. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych – ul. Strażacka we wsi Będzelin. Wartość zadania: 1 700 000,00 zł. Wartość dofinansowania: 384 230,00 zł

 1. Budowa placu zabaw we wsi Erazmów. Wartość zadania: 112 132,00 zł. Wartość dofinansowania: 70 712,00 zł

 1. Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół w Gałkowie Dużym. Wartość zadania: 108 087,00 zł. Wartość dofinansowania: 68 139,00 zł

 1. Budowa placu zabaw we wsi Gałków Mały. Wartość zadania: 127 622,00 zł. Wartość dofinansowania: 80 569,00 zł

 1. Budowa placu zabaw w os. Łódzkie I w Koluszkach. Wartość zadania: 100 304,00 zł. Wartość dofinansowania: 63 186,00 zł

 1. Budowa placu zabaw w os. Warszawskie w Koluszkach. Wartość zadania: 124 985,00 zł. Wartość dofinansowania: 78 891,00 zł

 1. Budowa placu zabaw na terenie OSiR w Koluszkach przy ul. Zagajnikowej 11. Wartość zadania: 220 000,00 zł. Wartość dofinansowania: 85 000,00 zł

 1. Wyposażenie świetlicy wiejskiej w sołectwie Przanowice. Wartość zadania: 7 600,00 zł. Wartość dofinansowania: 5 000,00 zł

 1. Remont pomieszczeń sali widowiskowej OSP Koluszki wraz z zapleczem na cele kulturalne. Wartość zadania: 124 030,00 zł. Wartość dofinansowania: 78 283,00 zł