Manewry strażaków na terenie Bazy Paliw nr 1 PERN S.A. w Koluszkach

5 kwietnia 2018 roku na terenie Bazy Paliw nr 1 w Koluszkach przy ul. Naftowej 1 zorganizowane zostały wojewódzkie ćwiczenia PSP pod kryptonimem – PERN 2018. Tego typu manewry odbywają się cyklicznie co trzy lata z uwagi na to, że obiekt zakwalifikowany jest zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska jako Zakład Dużego Ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Ćwiczyły wydzielone siły i środki z terenu województwa łódzkiego, w tym Kompania Gaśnicza „Łódź”; Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemiczno – Ekologicznego „Piotrków”; Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego, jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z gmin Koluszki, Brójce i Andrespol, a także pracownicy Zakładowej Grupy Ratowniczej Bazy Paliw. Scenariusz ćwiczeń zakładał doskonalenie współdziałania i wzajemną integrację wymienionych służb oraz instytucji przewidzianych w wewnętrznym i zewnętrznym planie operacyjno – ratowniczym, w tym służb współdziałających Policji, Zespołów Ratownictwa Medycznego, Gminnego i Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, Inspektoratu Ochrony Środowiska.  Podczas ćwiczeń zaktualizowano także informacje nt. Bazy Paliw i rozpoznano zagrożenia oraz drogi pożarowe i zaopatrzenie wodne na terenie obiektu. Scenariusz ćwiczeń zakładał kilka wariantów tj.  pożar zbiornika naziemnego z olejem napędowym, rozszczelnienie zaworu i zbiornika z substancjami ropopochodnymi na terenie oczyszczalni ścieków a także epizod dotyczący zdarzenia wypadkowego jednego z pracowników zakładu. Ćwiczenia obserwował Zastępca Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego bryg. Grzegorz Janowski a  brało w nich udział 25 zastępów jednostek ochrony przeciwpożarowej, ponad 120 strażaków – ratowników.

image_pdfimage_print