Łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa otworzyła swój oddział w Koluszkach

W Urzędzie Miejskim w Koluszkach dniu 9 maja 2018 r. odbyło się spotkanie inaugurujące działalność Oddziału Łódzkiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Koluszkach. Spotkanie z udziałem burmistrza Koluszek Waldemara Chałata, prezesa Łódzkiej Izby Przemysłowo-Handlowej Michała Haze oraz przedsiębiorców z Gminy Koluszki, miało na celu przede wszystkim integrację środowiska biznesowego, wymianę doświadczeń, uzyskanie wiedzy na temat rozwoju prowadzonej działalności poprzez inwestowanie w kadrę pracowniczą, a także wybór prezesa zarządu nowo powstałego Oddziału w Koluszkach.

Łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa jest największą izbą gospodarczą regionu łódzkiego zrzeszającą blisko 400 podmiotów. Podkreślenia wymaga fakt, iż członkostwo w Izbie przynosi nie tylko wymierne korzyści dla budowania marki firmy, poprzez poszerzenie sieci kontaktów biznesowych i promocję działalności na rynkach krajowych i zagranicznych, ale przede wszystkim daje możliwość ciągłego rozwoju pracowników na przykład dzięki programowi „Przepis na rozwój”. Projekt ten opiera się na dofinansowaniu usług rozwojowych (do 80% ich wartości), takich jak np. studia podyplomowe czy wszelkiego rodzaju kursy – w tym językowe podnoszące kwalifikacje (więcej na temat projektu „Przepis na rozwój” w kolejnych numerach TwK).

Izba poza organizowaniem cyklicznych spotkań i szkoleń ze wszystkich obszarów biznesowych, realizuje projekty współfinansowane przez Unię Europejską oraz zagraniczne misje gospodarcze, promując w ten sposób przedsiębiorców z województwa łódzkiego.

– Powstanie kolejnego, już piątego w województwie oddziału ŁIPH pokazuje, że lokalne społeczności biznesowe potrzebują swojego głosu i możliwości bardziej regionalnego działania. Zjednoczenie pod wspólną nazwą przedsiębiorców z Koluszek ma służyć przede wszystkim promocji gospodarczej naszej gminy, a co za tym idzie stworzeniu nowych miejsc pracy i możliwości rozwoju w różnych branżach działalności – wyjaśnia Aleksandra Nyk, koordynator Oddziału ŁIPH w Koluszkach.

Wśród członków Oddziału w Koluszkach zrzeszyło się dotąd 13 firm z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, reprezentujących różne branże działalności: AD-NET Adrian Szymczak, Civil Construction Sp. z o.o., Estetic Day Spa Joanna Kowara, Multimex Sp. z o.o., Unikat Dystrybucja Maciej Jasiński, Procad Sp.j., Pol-Hun Sp.j. Bielska Małgorzata, PPHU Zakład Piekarniczy E.Olszyńska, PPH Rewa, Setja Agnieszka Paź-Kerner, PPHU Zet-Textil Mariusz Zrobek. Deklaracje członkowskie złożyły po spotkaniu także firma Agat Sp. z o.o. oraz Airstal Sp. z o.o., która niebawem rozpocznie budowę zakładu w podstrefie ekonomicznej w Koluszkach. Podczas spotkania prezesem zarządu z ramienia przedsiębiorców z Gminy Koluszki została wybrana Joanna Kowara z Estetic Day Spa, natomiast członkami zarządu zostali Tomasz Antosiak reprezentujący firmę Pol-Hun oraz Maciej Jaworski z firmy Civil Construction.

Przypomnijmy, że Oddział ŁIPH w Koluszkach został utworzony w ramach projektu „Promocja gospodarcza Regionu Łódzkiego poprzez działania zwiększające międzynarodową współpracę przedsiębiorców województwa łódzkiego” w ramach projektu „Koluszki zawsze w centrum”. Działalność i zasady funkcjonowania Oddziału będą sukcesywnie omawiane na łamach gazety „Tydzień w Koluszkach”.

Deklaracje członkowskie można składać osobiście w biurze Oddziału ŁIPH w Urzędzie Miejskim w Koluszkach przy ul. 11 Listopada 65, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 14:00, pokój 216 II piętro, tel.: 44 725 67 79, jak również mailowo na adres: koluszki@izba.lodz.pl.

image_pdfimage_print