LKS Koluszki zaprasza na


    

  1.    OTWARTY PARKOWY  TURNIEJ

 W

           WARCABACH  BŁYSKAWICZNYCH

 

  1. TERMIN I MIEJSCETurniej  będzie rozegrany w Parku Miejskim /przy ul. Ludowej/ obok Hali Sportowej/ 

                               Początek rozgrywek w dniu  08.09.17r.(piątek) godz.17.00

  1. UCZESTNICTWOW turnieju mogą grać wszyscy chętni w kategoriach: 

                                            do lat 7 (2010 i młodsi)

                                                  8-12 lat (2009-2005)

                                            13-100 lat   (2004-1916)

 

3.SYSTEM ROZGRYWEKzależny od ilości zgłoszeń (pucharowo) lub szwajcarski

  1. TEMPO GRY5 minut na partie   
  2. NAGRODYI miejsce w poszczególnych kategoriach puchar, I-III miejsca nagrody
  3. 6. SPRAWY RÓŻNEW turnieju obowiązują przepisy gry w warcaby 64 polowe.

                                         Wpisowe- 5,00 złotych, w ramach słodycze, napoje, upominek

 

  1. ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO EWENTUALNYCH ZMIAN W NINIEJSZYM REGULAMINIE .

Zapisy do turnieju przyjmuje Antoni Tomczyk e-mail: (antonio5@interia.eu) – w ostatecznym terminie  w dniu 08.09.2017r 

 do godz. 16.30 (Park Miejski)

                                                                 Patronat nad turniejem przyjął Urząd Miejski