Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie pn. “Filia Żłobka w Koluszkach – Kochamy to co robimy :)”

OGŁOSZENIE LISTY OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH

DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

Uprzejmie informujemy, że odbyło się posiedzenie Zespołu ds. rekrutacji uczestników do udziału w projekcie pn. „Filia Żłobka w Koluszkach – Kochamy to co robimy :)”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytetu X – Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działania X.1 – Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do 3 lat, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie dostępna jest w Żłobku Miejskim w Koluszkach przy ulicy Staszica 36, tel. (42) 235 17 89.

Udostępnienie informacji o zakwalifikowaniu się do projektu możliwe będzie jedynie po zweryfikowaniu tożsamości wnioskodawcy.

image_pdfimage_print