Lista kandydatów spełniających wymagania formalne naboru na stanowisko kucharz/kucharka w Żłobku Miejskim w Koluszkach

LISTA KANDYDATÓW

SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

NABORU NA STANOWISKO:

KUCHARZ/KUCHARKA W ŻŁOBKU MIEJSKIM W KOLUSZKACH

 

w ramach projektu pn. „Koluszkowski żłobek – wsparcie mobilności zawodowej mieszkańców” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytetu X – Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działania X.1 – Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do 3 lat, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.

 

Kandydaci, którzy spełniają wymagania określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko pracy: Kucharz/Kucharka w Żłobku Miejskim w Koluszkach, z dnia 2 maja 2018 roku:

Lp. Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania
1 Aneta Wiśniewska Różyca

Załączniki do pobrania

image_pdfimage_print