Lista kandydatów spełniających wymagania formalne naboru ponownego na stanowisko kucharz/kucharka w Żłobku Miejskim w Koluszkach


LISTA KANDYDATÓW

SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

NABORU PONOWNEGO NA STANOWISKO:

KUCHARZ/KUCHARKA W ŻŁOBKU MIEJSKIM W KOLUSZKACH

 

w ramach projektu pn. „Koluszkowski żłobek – wsparcie mobilności zawodowej mieszkańców” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytetu X – Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działania X.1 – Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do 3 lat, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.

 

Kandydaci, którzy spełniają wymagania określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko pracy: Kucharz/Kucharka w Żłobku Miejskim w Koluszkach, z dnia 29 maja 2018 roku:

 

Lp. Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania
1 Agnieszka Paś Stefanów
2 Monika Makucka Koluszki