Lisowice i Koluszki na mapie międzynarodowego projektu

W czwartek 28 lipca 2022 roku w sali widowiskowej Urzędu Miejskiego w Koluszkach odbyła się konferencja dotycząca projektu międzynarodowego Open School for Village Hosts. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Polski, Łotwy, Hiszpanii, Włoch, Francji, Serbii, Węgier i Wielkiej Brytanii. Burmistrz Koluszek, Waldemar Chałat, opowiedział krótko o historii rozwoju Koluszek, natomiast dyrektor Wydziału Inwestycji i Rozwoju

Gospodarczego, Mateusz Karwowski przedstawił Projekt Lisowice – od samego początku jego powstania, poprzez teraźniejszość, na planach związanych z przyszłością tego miejsca kończąc.

“Open school for Village hosts” jest projektem realizowanym w ramach Erasmus+. Jego celem jest międzynarodowa wymiana doświadczeń zdobytych poprzez rozwój małych miejscowości. Jest to program Unii Europejskiej na rzecz edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu. Otwiera umysły, zmienia życie.

-Projekty Erasmusa+ mają na celu zmiany społeczne, wzmacnianie potencjału społecznego w różnych dziedzinach. Wszystkie projekty Erasmusa są oparte na europejskich wartościach różnorodności społecznej, partnerstwie międzynarodowym i budowaniu przyszłości wobec zmian zachodzących w świecie.- mówi Bogna Sawicka, prezes Fundacji KobieTY z Łodzi.

Projekt OSfVH jako projekt partnerski nastawiony jest na porównywanie jak i co się dzieje w małych miejscowościach, które są lub chcą być atrakcyjne, chcą wykorzystać swój potencjał ludzki, przyrodniczy, kulturowy dla swoich mieszkańców, przybyszy turystów, innych interesariuszy. Potrzeb osób w podobnych, a różnych miejscach.

Dlaczego Koluszki zostały wybrane do tego projektu?

-Koluszki jako małe miasto, ale z interesującym potencjałem w postaci rozwijającego się Projektu Lisowice, dobrze wpisywały się w założenia tego projektu. Są tu świetni ludzie, którym zależy, aby nasze miasto i Lisowice były lubianym i ciekawym miejscem.

Jako projekt, jest w trakcie rozwoju – tworzą się nowe oferty – a to wciąga ludzi. Projekt Lisowice umożliwił rozpoznanie, jakie potrzeby mają aktywiści, którzy są związani z Koluszkami, Lisowicami, do kogo mogą być kierowane oferty społeczne wobec miejsca tak urokliwego i ciekawego. A takie rozpoznanie było możliwe dzięki innym projektom robionym wspólnie przez organizacje kobiety.lodz.pl i Okiem Kobiety. Czyli prosta droga poprzez partnerskie współdziałanie – wyjaśnia Bogna Sawicka z fundacji KobieTY.

Dzięki ciekawym rozmowom podczas spotkania fokusowego udało się zebrać wartościowy materiał porównawczy, który będzie podstawą do opracowania w ramach tego projektu programu szkoleń czy międzynarodowej platformy internetowej, adresowanej do podobnych liderów małych miejscowości jak nasi. Podobne spotkania odbywały się i w innych krajach u partnerów w Łotwie, w Hiszpanii, na Węgrzech, we Włoszech, w Serbii. A każde spotkanie jest inne, co jest właśnie wartością tego projektu.

-Nasza organizacja, kobieTy.lodz.pl od ponad 15 lat realizuje projekty międzynarodowe. Dzięki nim szerokie grono interesariuszy i naszych partnerów zyskuje nowe spojrzenie, lepsze umiejętności, otwartość na zmiany, umiejętność włączania różnorodności społecznej, a w efekcie tego ciekawsze, barwniejsze, bardziej otwarte i łatwiejsze życie – mówi naszej gazecie Bogna Sawicka.

To nie koniec na tym. Ciąg dalszy tego projektu nastąpi. Obecnie partnerzy wrócili do swych krajów i będą pracować nad zebranymi materiałami. W przyszłym roku w ramach projektu odbędzie się szkolenie lokalnych Village hosts – czyli dla aktywistów z małych miejscowości. Po kilka osób z każdego kraju weźmie też udział w spotkaniu tematycznym we Włoszech.

-Czekamy na te atrakcyjne spotkania- powiedziała prezes fundacji KobieTy, Bogna Sawoicka, mieszkanka Gminy Koluszki.

image_pdfimage_print