Likwidacja wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Koluszki w 2020 roku” dofinansowane zostało ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.


Zadanie pn. „Likwidacja wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Koluszki w 2020 roku” dofinansowane zostało ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

 

                WARTOŚĆ CAŁKOWITA ZADANIA: 50 775,34
                DOFINANSOWANIE W FORMIE DOTACJI
Z WFOŚiGW W ŁODZI:
39 388,00

Zakres zadania obejmował: demontaż, spakowanie, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Koluszki. Łączna masa odpadów zawierających azbest przekazanych do unieszkodliwienia na składowisko odpadów niebezpiecznych wyniosła 121,72 Mg.

www.zainwestujwekologie.pl


This image requires an alt attribute.