Likwidacja wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Koluszki w 2015 roku