Leśny Park Dendrologiczny


Park dendrologiczny to teren z kolekcją roślin drzewiastych i krzewiastych różnych gatunków i różnego pochodzenia służący głównie celom poznawczym i edukacyjnym,ale również będący miejscem rekreacji. Dendrologia to nauka o drzewach i krzewach.Leśny Park Dendrologiczny położony przy drodze Kaletnik- Będzelin. Zajmuje powierzchnię około 0,5 ha. Spacerując po terenie parku mozna obserwować samoczynne ” wchodzenie” lasu w grunty orne.