Kościół pw. św. Trójcy w Gałkowie Dużym

Adres/Lokalizacja:
Gałków Duży
ul. Dzieci Polskich 32

Pierwotnie w miejscu obecnego kościoła stała drewniana świątynia, która w latach 1873–1879 zastała zastąpiona murowanym kościołem. Jest to budowla w uproszczonym stylu neoromańskim, jednonawowa. Wejście do świątyni prowadzi przez strzelistą wieżę. Ciekawostką jest fakt, że nad wejściem do kościoła wmurowany został pojemnik po bombie, która spadła obok kościoła w trakcie I wojny światowej, ale nie wybuchła. Później pojemnik został opróżniony z prochu i wmurowany w elewację.
W środku kościół wyposażony stosunkowo skromnie. Na uwagę zasługują drewniany tryptyk, krzyż barokowy, monstrancja wieżyczkowa z XVIII w. oraz kielich mszalny z 1616 r.
W kruchcie znajduje się kilka tablic z XIX i początku XX w. upamiętniających najbardziej znanych okolicznych mieszkańców.
W najbliższym otoczeniu kościoła na uwagę zasługuje małe lapidarium z pozostałościami starego cmentarza przykościelnego w postaci pięciu fragmentów starych nagrobków. Obok kościoła zabytkowa plebania z 1879 r. Jest to murowany, parterowy budynek z dwuspadzistym dachem.

image_pdfimage_print