Korzystając ze zniżki na odpady BIO, nie możesz wystawiać kosza z trawą czy liśćmi

W celu zachęcenia mieszkańców do zagospodarowywania bioodpadów na terenie własnej posesji, a tym samym ograniczania kosztów ich odbioru, gmina wprowadziła zniżkę dla mieszkańców, którzy zrezygnują z oddawania bioodpadów.

W ten sposób pojedyncza osoba może obniżyć stawkę za odbiór odpadów komunalnych aż o 3,60 zł, czyli do stawki 20,40 zł (od osoby).

Pamiętajmy jednak, że warunkiem skorzystania ze zniżki, jest złożenie do Urzędu Miejskiego w Koluszkach stosownej deklaracji o nieoddawaniu odpadów BIO i posiadaniu kompostownika. Co to oznacza w praktyce? Od chwili korzystania ze zniżki, nie możemy już wystawiać odpadów zielonych w koszach i workach przed własną posesję. Wszystkie odpady bio muszą bowiem być zagospodarowane we własnym kompostowniku.

Warto na to zwrócić uwagę, ponieważ do Urzędu zgłaszają się osoby, które uważają, że do korzystania ze zniżki wystarczy im sama obecność kompostownika. Jednym słowem kompostownik stoi pusty, mieszkaniec korzysta ze zniżki, a odpady zielone po staremu chce oddawać w koszu i workach.

Przypomnijmy jednocześnie, że od 1 października odpady BIO są odbierane nawet trzy razy w miesiącu. Kosz na bioodpady jest opróżniany przy okazji odbioru innych odpadów z wystawionych koszy. W przypadku, gdy właściciel danej posesji posiada taką ilość bioodpadów, która nie mieści się w koszu (liście, trawa), nadwyżkę może oddać w wystawionych workach, w dniu który dodatkowo dla danego rejonu ustaliła gmina. Harmonogram odbioru dostępny jest na stronie www.koluszki.pl w zakładce „Odpady komunalne”. Dodatkowo, na prośbę mieszkańców, harmonogram po raz kolejny został przedrukowany w bieżącym wydaniu naszej gazety.

image_pdfimage_print