Konsultacje w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego

Czy mieszkańcy sołectw zgadzają się na budowę dużych chlewni i kurników?
Powstaje nowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów wiejskich na obszarze sołectw: Felicjanów, Jeziorko, Katarzynów, Długie, Stefanów, Wierzchy, Turobowice, Kazimierzów, Świny.
Prace mają na celu odblokowanie gruntów pod budownictwo mieszkaniowe. Obecnie obowiązujące przepisy, w celu powstrzymania budowy nowych turbin wiatrowych, jednocześnie ograniczają możliwość stawiania nowych domów. Plan musi zatem zostać dostosowany do obecnych potrzeb lokalnej ludności.
Zachęcamy do zainteresowania się powyższym tematem, ponieważ w wyniku konsultacji społecznych zaczynają pojawiać się sprzeczne ze sobą propozycje mieszkańców.
Do tej pory wśród mieszkańców okolicznych sołectw dominował pogląd, aby w planie umieścić zapisy ograniczające budowę dużych chlewni lub kurników. Zgodnie z powyższymi prośbami, takie też zapisy znalazły się w projekcie zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu. Jednak w wyniku ostatnich konsultacji społecznych, od mieszkańców wpłynęło kilka uwag, zmierzających do zdjęcia dużych ograniczeń dla chlewni i kurników. W zamian mieszkańcy ci proponują wprowadzenie limitu nawet do 210 DJP. DJP jest to tzw. duża jednostka przeliczeniowa inwentarza, pozwalająca określić, ile zwierząt może być hodowanych w danym gospodarstwie. I tak dla przykładu, po wprowadzeniu proponowanego przez mieszkańców limitu, w danym obiekcie hodowlanym będzie można przetrzymywać np. do 210 krów, kilkaset świń, lub do 50 tys. kur.
Zgodnie z uwagami złożonymi przez powyższych mieszkańców, w nowym projekcie planu zagospodarowania przestrzennego który zostanie wyłożony w maju przez Urząd Miejski w Koluszkach, gmina umieści zapis dopuszczający w gospodarstwach rolnych po wschodniej części naszej gminy, realizację inwestycji do 210 DJP, czyli budowanie małych ferm. Jednocześnie gmina oczekuje opinii pozostałych mieszkańców powyższego terenu, w kontekście wprowadzanych zmian.

image_pdfimage_print