Konsultacje społeczne w sprawie zasad wyznaczania składu oraz działania Komitetu Rewitalizacji

OGŁOSZENIE

Burmistrz Koluszek

ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących zasad wyznaczania składu oraz działania Komitetu Rewitalizacji

 

 

Konsultacje społeczne dotyczące zasad wyznaczania składu oraz działania Komitetu Rewitalizacji przeprowadzone zostaną w okresie od 19 czerwca 2017 roku do 18 lipca  do godz. 17:00 w formie:

  1. a) zbierania uwag, propozycji i opinii w postaci papierowej i elektronicznej, z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego, stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia, w terminie do dnia 18 lipca 2017 roku do godziny 17:00;
  2. b) zbierania uwag ustnych przez cały czas trwania konsultacji – uwagi należy zgłaszać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koluszkach, do członków zespołu powołanego do przeprowadzenia konsultacji społecznych w terminie od  19 czerwca 2017 roku do 18 lipca 2017 roku do godziny 17:00 (pokój 202, 203, 209, 222 II piętro);
  3. c) spotkania konsultacyjnego wraz z debatą publiczną, które odbędzie się w Sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Koluszkach w dniu 20.06.2017 o godzinie 17,00, którego celem będzie omówienie i ocena propozycji wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Koluszki;

 

Formularze konsultacji będą dostępne:

– w kancelarii ogólnej Urzędu Miejskiego w  Koluszkach – wersja papierowa,

– na stronie internetowej www. koluszki.pl w zakładce Rewitalizacja – forma elektroniczna,

– w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Koluszkach pod adresem http://www.koluszki.samorzady.pl/.

Wypełniony formularz konsultacji społecznych, o którym mowa w § 5 ust. 2 można przekazać:

  1. a) wysyłając wypełniony formularz drogą elektroniczną na adres opinie@koluszki.pl wpisując w temacie maila: “Rewitalizacja- Komitet Rewitalizacji – formularz konsultacji” (decyduje data wpływu na skrzynkę elektroniczną Urzędu);
  2. b) wrzucając do urny dostępnej w kancelarii Urzędu Miejskiego w Koluszkach ul. 11 Listopada 65 (parter budynku).

Nie będą uwzględniane uwagi i opinie:

– przekazane w innej formie niż ankieta konsultacyjna;

– złożone z datą wpływu przed dniem 19 czerwca 2017 roku lub po godzinie 17:00 w dniu 18 lipca 2017 roku.

 

Załączniki do pobrania

image_pdfimage_print