Konsultacje społeczne na terenie Biblioteki Miejskiej w Koluszkach

W ramach konsultacji społecznych z inicjatywy funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji powiatu łódzkiego wschodniego w dniu 16 lutego br.na terenie Biblioteki Miejskiej w Koluszkach odbyło się kolejne spotkanie z mieszkańcami powiatu w sprawie aktualnie tworzonej – lokalnej mapy zagrożeń.

W spotkaniu zorganizowanym w dniu 16 lutego 2015 roku na terenie Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Władysława Strzemińskiego w Koluszakch, moderowanym przez Naczelnika Wydziału Prewencji KPP powiatu łódzkiego wschodniego podinsp. Sławomira Wilenczyc przy współudziale Rzecznika Prasowego KPP powiatu łódzkiego wschodniego mł.asp. Grzegorza Stasiak, udział wzięli mieszkańcy miasta i gminy Koluszki będący słuchaczami Akademii Wieku Dojrzałego. Łącznie w spotkaniu wzięło udział kilkadziesiąt osób, które w ramach konsultacji pomiędzy Policją a lokalnym społeczeństwem wypełniły specjalnie przygotowaną na tą okoliczność ankietę. Ankieta składająca się łącznie z sześciu pytań  dawała możliwość każdemu z uczestników, w sposób anonimowy zwrócić uwagę na zagadnienia i problemy, które go otaczają w codziennym życiu i mogą wymagać interwencji policji. Wypełniając ankietę istniała również możliwość wskazania innych obaw lub problemów, które za pośrednictwem Komendy Powiatowej Policji w Koluszkach zostaną przekazane do odpowiednich instytucji zgodnie z właściwością, w celu ich realizacji.

Policjanci w trakcie spotkania przeprowadzili z słuchaczami AWD prelekcje w trakcie których ostrzegali przed niechcianymi, na ogół zagranicznymi połączeniami telefonicznymi o podwyższonej płatności jak również oszustami wyłudzającymi od osób starszych niejednokrotnie oszczędności całego życia w sposób na tzw. ,,wnuczka”. Poruszona tematyka spotkała się z dużym zainteresowaniem uczestników spotkania, z uwagi na co znacznie rozszerzono omawianie sposobów działania sprawców w temu podobnych oszustwach i wyłudzeniach.

Przestrzegano również przed tzw, ,,kradzieżą tożsamości” oraz instruowano co należy zrobić w przypadku utraty dokumentów.

Każdy uczestnik w trakcie spotkania miał możliwość wyrażenia własnej opinii i wypowiedzenia się na tematy budzące jego obawy i niepokój. Wszelkie sugestie i spostrzeżenia jak również zebrane informacje, w wyniku ewaluacji znajdą swoje odzwierciedlenie na powstającej właśnie lokalnej mapie zagrożeń, która w przyszłości stanowić będzie składową wojewódzkiej i ogólnopolskiej.

 Na koniec spotkania każdy z uczestników otrzymał z rąk policjantów specjalny kalendarzyk z informacją o stronie internetowej NIESKRADZIONE.PL za pośrednictwem której Biuro Informacji Kredytowej przy współpracy z Polską Policją, prowadzi działania mające na celu zapobieżenie kradzieży tożsamości w przypadku utraty dokumentów.

Ponadto dzięki uprzejmości lokalnych władz samorządowych każdy z uczestników spotkania otrzymał kamizelkę odblaskową z logo ,,Koluszki zawsze w centrum” które to z pewnością użytkowane przez obdarowanych, przyczynią się do lokalnej poprawy bezpieczeństwa na drogach.

Spotkanie przebiegało w miłej i ciepłej atmosferze. Wszystkim uczestnikom spotkania jeszcze raz serdecznie dziękujemy za aktywny udział.

                                                                                                                                                                    ( www.lodz-wschod.policja.gov.pl)

image_pdfimage_print