Koniec remontu drogi wojewódzkiej Nr 715 – ul. Partyzantów w Koluszkach

Kończy się remont ul. Partyzantów w Koluszkach, w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 715. Obecnie trwają jeszcze procedury związane z odbiorami robót.

Droga wojewódzka nr 715 posiada długość około 28,5 km i łączy miejscowość Ujazd z Brzezinami. Jest ona jedną z głównych dróg obsługujących przyległe tereny. Ma duże znaczenie regionalne, ponieważ uzupełnia sieć dróg centralnej części województwa łódzkiego, rozprowadzając i doprowadzając ruch w kierunku północ-południe.

Wyremontowany fragment drogi wojewódzkiej Nr 715, tj. ulica Partyzantów w Koluszkach, to większe bezpieczeństwo uczestników ruchu, zmniejszenie hałasu i odprowadzanie wód opadowych z jej powierzchni poprzez kanalizację deszczową, którą wykonała Gmina Koluszki jeszcze przed rozpoczęciem remontu drogi przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi.

Remont drogi pochłonął 1,7 mln zł, z czego Gmina Koluszki dofinansowała inwestycję kwotą 1,1 mln zł.

W ramach inwestycji wykonana została nowa nawierzchnia, krawężniki i odtworzone zostały istniejące chodniki. Większy zakres robót, w tym budowa ronda u zbiegu ulic Wojska Polskiego, Partyzantów i Św. Stanisława Kostki, nowych zjazdów do posesji oraz ścieżki rowerowej w kierunku Słotwin nastąpi w kolejnym zadaniu. Zarząd Dróg Wojewódzkich nie mógł tego wykonać teraz z uwagi na to, że był to jedynie remont, a nie przebudowa drogi.

Nadal zamknięty pozostaje dla ruchu odcinek drogi wojewódzkiej Nr 715 – ul. Brzezińska w Koluszkach. Aby przedostać się do Brzezin należy skorzystać ze zorganizowanych objazdów.

image_pdfimage_print