Komunikat w sprawie pracy Urzędu Miejskiego w Koluszkach

We wszystkich sprawach prowadzonych przez Urząd Miejski w Koluszkach interesanci mogą kontaktować się z pracownikami Urzędu telefonicznie i mailowo w godzinach pracy Urzędu lub przesyłać korespondencję pocztą tradycyjną lub za pośrednictwem ePUAP.

 

 

 

Bezpośrednia obsługa interesantów odbywa się wyłącznie po wcześniejszym, telefonicznym umówieniu wizyty w Urzędzie.

 

 

 

Każda osoba, która będzie miała umówioną wcześniej wizytę odbierana będzie przez urzędnika w kancelarii Urzędu, a po zakończeniu spotkania ponownie do niej odprowadzona.

 

Interesanci w trakcie wizyty w Urzędzie są zobowiązani do:

 

– zakrywania ust i nosa

 

– dezynfekcji rąk po wejściu do budynku

 

– zachowania dystansu od innych osób.

 

W przypadku występowania jakichkolwiek objawów chorobowych (katar, kaszel, temperatura) prosimy o nieprzychodzenie do Urzędu i przełożenie wizyty na inny termin.

 

Poniżej telefony do Urzędu – jako uzupełnienie wiadomości od Pani Sekretarz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NR TELEFONÓW STANOWISKO

 

44 725 6 700 – sekretariat

 

44 725 6 765 – Audytor wewnętrzny

 

SEKRETARZ GMINY

 

44 725 6 704 – Sekretarz Gminy

 

44 725 6 710 – kancelaria ogólna

 

44 714 58 15 – fax

 

44 725 6 705 – Kadry

 

44 725 6 707 – st. ds. organizacyjnych

 

44 725 6 714 – Obrona cywilna

 

44 725 6 715 – Informatyk

 

44 725 6 760 – Urząd Stanu Cywilnego

 

44 725 6 761 – Ewidencja Działalności Gospodarczej

 

44 725 6 763 – Ewidencja Ludności

 

44 725 6 764 – Dodatki mieszkaniowe

 

44 725 6 713 – Archiwum

 

RADA MIEJSKA

 

44 725 6 712 – Obsługa Rady Miejskiej

 

44 725 6 711 – Przewodniczący Rady Miejskiej

 

REFERAT EDUKACJI I INFORMACJI

 

44 725 6 716 – Kierownik Referatu

 

44 725 6 717 – Oświata

 

44 725 6 717 – Kultura, sport i zdrowie

 

SKARBNIK GMINY

 

44 725 6 720 – Skarbnik Gminy

 

44 725 6 721 – Podatki (miasto)

 

44 725 6 722 – Podatki (miasto)

 

44 725 6 723 – Podatki (gmina)

 

44 725 6 724 – Podatki (gmina)

 

44 725 6 725 – KASA

 

44 725 6 767 – Kontrola podatkowa

 

44 725 6 727 – Księgowość podatkowa

 

44 725 6 728 – Księgowość podatkowa

 

44 725 6 729 – Księgowość podatkowa

 

44 725 6 730 – Księgowość budżetowa

 

44 725 6 731 – Księgowość budżetowa

 

44 725 6 706 – Księgowość budżetowa

 

WYDZIAŁ INWESTYCJI I ROZWOJU GOSPODARCZEGO

 

44 725 6 740 – Dyrektor Wydziału

 

44 725 6 741 – Koordynator Referatu Inwestycji

 

44 725 6 742 – st. ds. Inwestycji

 

44 725 6 743 – st. ds. Inwestycji i pozyskiwania funduszy pomocowych

 

44 725 6 744 – st. ds. Zamówień publicznych

 

44 725 6 745 – st. ds. Inwestycji i Funduszy Europejskich

 

44 725 6 709 – st. ds. Promocji gminy

 

44 725 6 719 – Kierownik Biura Gospodarki Komunalnej

 

44 725 6 775 – st. ds. Zarządu drogami i oświetleniem ulicznym

 

44 725 6 766 – st. ds. Rolnictwa

 

44 725 6 768 / 48 – Biuro Inżyniera Gminy

 

44 725 6 749 – st. ds. dotacji

 

44 725 6 749 – st. ds. Utrzymania czystości i gospodarki odpadami

 

44 725 6 739 – st. ds. Utrzymania czystości i gospodarki odpadami

 

44 725 6 708 – st. ds. Programów unijnych

 

REFERAT PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

 

I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

 

44 725 6 752 – Wrunki zabudowy

 

44 725 6 753 – Gospodarka gruntami – miasto

 

44 725 6 754 – Gospodarka gruntami – gmina

 

44 725 6 762 – Opłaty adiacenckie, st. ds. Mieszkaniowych, Planowanie przestrzenne

image_pdfimage_print