KOMUNIKAT

We wszystkich sprawach prowadzonych przez Urząd Miejski w Koluszkach interesanci mogą kontaktować się z pracownikami Urzędu telefonicznie i mailowo w godzinach pracy Urzędu lub przesyłać korespondencję pocztą tradycyjną lub za pośrednictwem ePUAP.

 

Bezpośrednia obsługa interesantów odbywa się wyłącznie po wcześniejszym, telefonicznym umówieniu wizyty w Urzędzie.

 

Każda osoba, która będzie miała umówioną wcześniej wizytę odbierana będzie przez urzędnika w kancelarii Urzędu, a po zakończeniu spotkania ponownie do niej odprowadzona.

Interesanci w trakcie wizyty w Urzędzie są zobowiązani do:

– zakrywania ust i nosa

– dezynfekcji rąk po wejściu do budynku

– zachowania dystansu od innych osób.

W przypadku występowania jakichkolwiek objawów chorobowych (katar, kaszel, temperatura) prosimy o nieprzychodzenie do Urzędu i przełożenie wizyty na inny termin.

Poniżej telefony do Urzędu – jako uzupełnienie wiadomości od Pani Sekretarz.

 

 

 

 

NR TELEFONÓW STANOWISKO

44 725 6 700 – sekretariat

44 725 6 765 – Audytor wewnętrzny

SEKRETARZ GMINY

44 725 6 704 – Sekretarz Gminy

44 725 6 710 – kancelaria ogólna

44 714 58 15 – fax

44 725 6 705 – Kadry

44 725 6 707 – st. ds. organizacyjnych

44 725 6 714 – Obrona cywilna

44 725 6 715 – Informatyk

44 725 6 760 – Urząd Stanu Cywilnego

44 725 6 761 – Ewidencja Działalności Gospodarczej

44 725 6 763 – Ewidencja Ludności

44 725 6 764 – Dodatki mieszkaniowe

44 725 6 713 – Archiwum

RADA MIEJSKA

44 725 6 712 – Obsługa Rady Miejskiej

44 725 6 711 – Przewodniczący Rady Miejskiej

REFERAT EDUKACJI I INFORMACJI

44 725 6 716 – Kierownik Referatu

44 725 6 717 – Oświata

44 725 6 717 – Kultura, sport i zdrowie

SKARBNIK GMINY

44 725 6 720 – Skarbnik Gminy

44 725 6 721 – Podatki (miasto)

44 725 6 722 – Podatki (miasto)

44 725 6 723 – Podatki (gmina)

44 725 6 724 – Podatki (gmina)

44 725 6 725 – KASA

44 725 6 767 – Kontrola podatkowa

44 725 6 727 – Księgowość podatkowa

44 725 6 728 – Księgowość podatkowa

44 725 6 729 – Księgowość podatkowa

44 725 6 730 – Księgowość budżetowa

44 725 6 731 – Księgowość budżetowa

44 725 6 706 – Księgowość budżetowa

WYDZIAŁ INWESTYCJI I ROZWOJU GOSPODARCZEGO

44 725 6 740 – Dyrektor Wydziału

44 725 6 741 – Koordynator Referatu Inwestycji

44 725 6 742 – st. ds. Inwestycji

44 725 6 743 – st. ds. Inwestycji i pozyskiwania funduszy pomocowych

44 725 6 744 – st. ds. Zamówień publicznych

44 725 6 745 – st. ds. Inwestycji i Funduszy Europejskich

44 725 6 709 – st. ds. Promocji gminy

44 725 6 719 – Kierownik Biura Gospodarki Komunalnej

44 725 6 775 – st. ds. Zarządu drogami i oświetleniem ulicznym

44 725 6 766 – st. ds. Rolnictwa

44 725 6 768 / 48 – Biuro Inżyniera Gminy

44 725 6 749 – st. ds. dotacji

44 725 6 749 – st. ds. Utrzymania czystości i gospodarki odpadami

44 725 6 739 – st. ds. Utrzymania czystości i gospodarki odpadami

44 725 6 708 – st. ds. Programów unijnych

REFERAT PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

44 725 6 752 – Wrunki zabudowy

44 725 6 753 – Gospodarka gruntami – miasto

44 725 6 754 – Gospodarka gruntami – gmina

44 725 6 762 – Opłaty adiacenckie, st. ds. Mieszkaniowych, Planowanie przestrzenne

image_pdfimage_print