KOMUNIKAT


Koluszkowskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej informuje, że na podstawie wyników badań przeprowadzonych przez akredytowane laboratorium, woda w Koluszkach nie zawiera bakterii grupy coli. Odpowiednie wyniki zostały przesłane do Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Łodzi, w chwili obecnej oczekujemy komunikatu tej instytucji odwołującego opublikowane ostrzeżenie.

Jednocześnie przypominamy, że wszystkie informacje na temat jakości dostarczanej wody na terenie naszej gminy publikowane są na stronach internetowych przedsiębiorstwa i urzędu. Publikujemy je niezwłocznie po otrzymaniu ich od instytucji zewnętrznych np. SANEPID. Tak było również tym razem.

Przykro nam z powodu manipulacji jakich dopuszczają się niektóre media pisząc: „władze gminy jak dotąd nie poinformowały mieszkańców” edytując nieprawdziwy post dodając „..w mediach społecznościowych”.

Sytuacja w której na kilka pobranych próbek, w jednej pokazuje się wynik w granicy błędu pomiaru, a pozostałe wychodzą bez uwag, zawsze wymaga ponownego sprawdzenia. Niezależnie od tego przystąpiliśmy do dodatkowego płukania sieci podchlorynem sodu zgodnie z zaleceniem SANEPID.