Komisje

Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

Skład komisji:
Jacek Dudka
Paweł Lewiak
Katarzyna Staroń
Mirosław Supera
Wiesław Ścieszko
Antoni Tomczyk

Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska

Skład komisji:
Krzysztof Kubasiewicz
Paweł Lewiak
Michał Sudowski
Mirosław Supera
Anna Szostak

Komisja Oświaty, Wychowania, Kultury oraz Spraw Młodzieży

Skład komisji:
Dariusz Borkowski
Maria Markowska-Kurc
Michał Nowak
Michał Sudowski
Antoni Tomczyk

Komisja Mienia Komunalnego i Gospodarki Komunalnej

Skład komisji:
Adrian Kut
Maria Markowska-Kurc
Marcin Szadkowski

Komisja Rolna i Spraw Życia Wsi

Skład komisji:
Arkadiusz Loba
Piotr Stefańczyk
Marcin Szadkowski
Wiesław Ścieszko

Komisja Ładu, Porządku i Ochrony Przeciwpożarowej

Skład komisji:
Maria Markowska-Kurc
Michał Nowak
Ryszard Piasny

Komisja Regulaminowo Statutowa

Skład komisji:
Jacek Dudka
Dariusz Janeczek
Jarosław Kłosiński
Krzysztof Kubasiewicz
Arkadiusz Loba
Ryszard Piasny
Ewelina Przygodzka

Komisja Rewizyjna

Skład Komisji:
Dariusz Borkowski
Dariusz Janeczek
Jarosław Kłosiński
Piotr Stefańczyk

Społeczna Komisja Mieszkaniowa

Skład Komisji:
Jacek Dudka
Michał Nowak
Piotr Stefańczyk
Katarzyna Staroń

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Skład komisji:
Jan Kołaczkowski
Adrian Kut
Ewelina Przygodzka

image_pdfimage_print