„Koluszkowska Karta Dużej Rodziny”.

W najbliższym czasie, z inicjatywy mojej oraz Rady Miejskiej w Koluszkach, wdrażany będzie program działań na rzecz rodzin wielodzietnych – „Koluszkowska Karta Dużej Rodziny”. Jego celem jest wspieranie rodzin wychowujących troje lub więcej dzieci oraz kształtowanie pozytywnego wizerunku tych rodzin w środowisku lokalnym. W ten sposób chcemy realizować naszą lokalną politykę prorodzinną, promując dzietność
i przeciwdziałając niekorzystnej sytuacji demograficznej w Gminie.

Posiadacze Karty będą mieć możliwość korzystania ze stałych lub okazjonalnych ulg, zwolnień lub preferencji udzielonych przez podmioty, które przyjmą zaproszenie do współpracy oraz przez instytucje gminne. Jestem przekonany, że uczestnictwo w tym przedsięwzięciu będzie czytelnym znakiem wspólnego tworzenia dobrego klimatu dla rodziców i dzieci, a zaoferowane przez Państwa zniżki pozwolą zwiększyć grono zaufanych klientów, wzmocnią wizerunek firmy oraz poprawią jej rozpoznawalność na lokalnym rynku.
Liczę, że przyjmą Państwo z zainteresowaniem propozycję udziału w tym przedsięwzięciu na rzecz mieszkańców naszej Gminy oraz na owocną współpracę z Państwem w tym zakresie. Wierzę, że wspólne działanie zdecydowanie pozytywnie wpłynie na wychowanie przyszłych obywateli naszej Gminy oraz przyczyni się do aktywizacji rodzin i wyzwolenia kolejnych inicjatyw społecznych.

Burmistrz Koluszek

Waldemar Chałat

Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Edukacji i Informacji Urzędu Miejskiego w Koluszkach, pod numerem telefonu 44 725-67-16 lub drogą elektroniczną pod adresem um@koluszki.pl.

image_pdfimage_print