Koluszki za ideą łódzkiego związku metropolitarnego

W związku z podjęciem przez Senat RP uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o łódzkim związku metropolitarnym, Rada Miejska w Koluszkach większością głosów wyraziła wolę poparcia projektu i kroków zmierzających do utworzenia związku.

 

– Obecnie nie ma jeszcze ustawy. Istnieje jedynie projekt, który wyszedł z Senatu, został skierowany do Sejmu, ma negatywną opinię rządową i będzie przedmiotem obrad Sejmu.

Dzisiejszą uchwałę, którą przedkładam Radzie Miejskiej w Koluszkach, rozumiem jako gest poparcia tego, by utworzyć związek metropolitarny. Jest to wyraz solidaryzowania się z tymi, którzy walczą o związek. Według mojej oceny utworzenie metropolii jest bardzo dobrym rozwiązaniem dla naszego terenu, a głos wsparcia od poszczególnych gmin i rad, będzie niezwykle istotny w obradach Sejmu – skomentował uchwałę burmistrz Koluszek Waldemar Chałat.

 

Po co nam metropolia

 

Co jako gmina możemy zyskać, wchodząc w skład łódzkiego związku metropolitarnego? Obecne zapisy w projekcie ustawy mówią o tym, że Łódź i wszystkie gminy z okalających ją czterech powiatów (brzezińskiego, łódzkiego wschodniego, pabianickiego i zgierskiego) mogłyby otrzymywać ok. 200 mln zł rocznie na swe wspólne potrzeby. Owe 200 mln zł byłoby to 5 proc. PIT z terenu samorządów tworzących metropolię. Środki te zamiast trafić do budżetu, zostałyby w regionie. Pieniądze mogłyby posłużyć do finansowania na przykład wspólnych projektów komunikacyjnych, ochrony środowiska i promocji.

 

– Drugie źródło korzyści to kwestia pozyskiwania środków unijnych, które są dedykowane konkretnie dla metropolii. Gdy utworzymy związek metropolitarny, podobnie jak Śląsk, będziemy mogli starać się o dodatkowe dofinansowanie z UE – wyjaśnił burmistrz Koluszek.

 

Aby związek metropolitarny zaistniał, musi mieć poparcie 70 proc. gmin z naszego obszaru.

Jeżeli projekt bez zakłóceń przeszedłby całą drogę legislacyjną i zyskał poparcie partii rządzącej, łódzki związek metropolitarny mógłby rozpocząć funkcjonowanie w drugiej połowie 2020 r. Ponieważ Rad Miejska w Koluszkach wyraziła na razie jedynie wolę poparcia projektu, w późniejszym czasie, gdy będzie już znany ostateczny kształt uchwały i zasady funkcjonowania metropolii, będzie musiało odbyć się dodatkowe głosowanie nad przystąpieniem przez naszą gminę do związku.

image_pdfimage_print