Koluszki - krótka charakterystyka


Miasto i gmina leżą w województwie łódzkim i liczą sobie ponad 23 000 mieszkańców. Położenie w centralnej Polsce odgrywało i odgrywa znaczącą rolę w przestrzeni kraju. Historyczne korzenie sięgają 1399 roku, gdzie pojawiły się pierwsze wzmianki o zarejestrowaniu wsi Coluszcovice w księgach sądowych. Prawdziwy początek rozwoju datowany jest na koniec XIX wieku kiedy to Koluszki zaczęły odkrywać ważna rolę jako węzeł transportu kolejowego. Gmina Koluszki istnieje od 1949 roku, z roku na rok rozrastając się i rozwijając.