Kolorowa Lokomotywa

Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach wziął udział w organizowanym po raz szósty przez Łódzki Dom Kultury projekcie pn. „Kolorowa Lokomotywa – Na zielonym szlaku 2018 – projekt ekologiczno-artystyczny dla dzieci z województwa łódzkiego”. Zadaniem projektu było połączenie warsztatów artystycznych z praktycznymi zadaniami ochrony
i pielęgnowania najbliższego otoczenia. Działania warsztatowe miały za zadanie edukować
i pobudzić w młodych ludziach potrzebę zgłębienia wiedzy z zakresu ochrony środowiska, wykształcić postawy proekologiczne, obudzić w odbiorcach indywidualną odpowiedzialność za stan środowiska. W oparciu o kształtowaną świadomość ekologiczną uczestnicy zostali ukierunkowani na obudzenie talentów i pasji w działaniach artystycznych inspirowanych przyrodą regionu. Dodatkowo projekt ukierunkowany był na promocję walorów przyrodniczych regionu na teranie 7 Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego.

W projekcie wzięło udział 80 dzieci podzielonych na dwie grupy z terenu Gminy Koluszki w wieku 7-12 lat. W ramach projektu odbyły się trzy typy spotkań ekologiczno-artystycznych:
1. Warsztaty ekologiczno-artystyczne w Miejskim Ośrodku Kultury w Koluszkach pn. „Niebiańska planeta – warsztaty o wodzie”, których celem było uświadomienie problemu niedostatku wody pitnej na świecie oraz konieczności oszczędzania wody
i niezanieczyszczania jej w codziennym życiu oraz „Pracowite pszczoły”, których celem było uświadomienie dzieciom znaczenia owadów w procesie zapylania oraz uświadomienie konieczności ochrony zapylaczy.

  1. Dwie wycieczki ekologiczne do Parku Krajobrazowego Międzyrzecza Warty i Widawki podczas której odbyły się w plenerze: warsztaty fotograficzne, warsztaty malarstwa i kolażu.
  2. Dwie wizyty w Skansenie Ogrodu Botanicznego w Łodzi, podczas której odbyły się warsztaty pn.: „Co w trawie piszczy?”.
image_pdfimage_print