Kolejna debata w temacie smogu

W Komendzie Powiatowej Policji powiatu łódzkiego wschodniego odbyła się już druga debata inicjowana przez komendanta jednostki insp. Krzysztofa Dąbrowskiego, w temacie skutecznego zwalczania negatywnego zjawiska atmosferycznego jakim jest ,,SMOG”.

Przez ostatnie dziewięć miesięcy, czyli od czasu pierwszej debaty, podjęto już szereg ważnych decyzji zmierzających do poprawy jakości naszego powietrza. Najważniejsza z nich to przekazanie przez burmistrzów i wójtów swoim pracownikom w urzędach, upoważnień do kontroli tego czym palimy w naszych domach. Na ich podstawie urzędnicy mogą wchodzić do budynków prywatnych jak i firmowych, nawet bez udziału funkcjonariusza policji. Jeżeli spotkają się z odmową wpuszczenia, urzędnik może złożyć zawiadomienie o tym fakcie na policję. Złamanie prawa będzie ścigane z urzędu, na mocy przepisów z kodeksu karnego. Uchylającemu się grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności. Strona techniczna kontroli jest zatem dobrze umocowana w przepisach prawa i daje sporo możliwości.

Urzędnicy będą jednak najczęściej dokonywali kontroli w asyście funkcjonariusza policji. Tego rodzaju duety mają nie tylko stwarzać większe poczucie bezpieczeństwa, ale także mają być bardziej skuteczne. W razie przyłapania danej osoby na gorącym uczynku, policjant może od razu wystawić mandat w wysokości 500 zł.

Kolejnym ważnym narzędziem ma być szkolenie w kontekście możliwości pobierania próbek z pieca. Gmina Koluszki jako pierwsza w naszym powiecie, pod koniec stycznia wysłała dwóch urzędników na szkolenie, zakończone uzyskaniem stosownego certyfikatu. W przypadku spraw sądowych certyfikaty mają być pomocne przy zatwierdzaniu dowodów.

Praktyka

Z dyskusji prowadzonej przez przedstawicieli urzędów i policji wynika, że powoli na terenach gmin tworzone są mapy tzw. kopciuchów, czyli posesji które stanowią potencjalne zagrożenie. Są one stale monitorowane. Zdaniem policji, po zamontowaniu czujników jakości powietrza w Koluszkach, wzrosła także znacznie ilość zgłoszeń domniemanego palenia nieodpowiednim surowcem. Wiele z tego rodzaju zgłoszeń nie potwierdza się jednak w rzeczywistości, i nosi znamiona sąsiedzkich zatargów. Policja zwraca także uwagę na to, że organem właściwym do przeprowadzania kontroli są służby gminne. I to właśnie tam powinny być kierowane w pierwszej kolejności zgłoszenia. W przypadku naszej gminy, informacje od mieszkańców odbiera Biuro Inżyniera Gminy.

Poza kontrolą budynków, w bieżącym roku nasilą się także działania kontrolno-pomiarowe emisji spalin pojazdów. Tego typu działania policja prowadzi już w skali kraju, ale w bieżącym roku przynajmniej raz w miesiącu będą one realizowane również na terenie naszego powiatu.

image_pdfimage_print