Kogo i jak będziemy wybierać

Przypominamy, że 21 października odbędą się wybory samorządowe. W Gminie Koluszki o urząd radnego gminnego ubiega się 75 kandydatów. Do podziału jest 21 mandatów. Z kolei o urząd burmistrza walczą jedynie dwie osoby. Pamiętajmy, że oprócz wyboru władz samorządowych, które zarządzać będą Gminą Koluszki, wybieramy także radnych powiatowych oraz wojewódzkich. Gmina Koluszki liczy 18 956 uprawnionych do głosowania.

Dokonamy czterech wyborów

Wchodząc do lokalu wyborczego otrzymamy cztery karty do głosowania. Na pierwszej wybierać będziemy radnego gminnego. UWAGA: w trakcie obecnych wyborów, radni do Gminy Koluszki nie będą wybierani w okręgach jednomandatowych (tego rodzaju przepisy obowiązują jedynie w gminach do 20 tys. mieszkańców). Gmina Koluszki została zatem podzielona na 3 okręgi wyborcze. Z każdego okręgu do Rady wejdzie po 7 radnych. Każdy z glosujących wybiera oczywiście tylko jednego kandydata, spośród radnych znajdujących się w jego okręgu wyborczym.  

Ponieważ  wybory noszą charakter wielomandatowy, oznacza to, że liczy się wynik całego komitetu wyborczego lub partii. Suma głosów uzyskanych przez kandydatów poszczególnych ugrupowań przeliczana jest na ilość mandatów. Czyli jeśli kandydaci ugrupowania X łącznie uzyskają np. połowę głosów wyborców, to do Rady gminy wejdzie 11 radnych z tego ugrupowania z największą ilością zdobytych głosów. Może się zdarzyć zatem tak, że przy gorszym wyniku całego komitetu wyborczego, niekoniecznie musi zostać wybrany do Rady kandydat z większą ilością otrzymanych głosów.

Na drugiej karcie do głosowania wybierać będziemy radnych do powiatu. Przy tym akcie głosowania warto pamiętać, że cała Gmina Koluszki będzie jednym okręgiem wyborczym. Czyli z całej naszej gminy wybierzemy 6 radnych do powiatu. Podobnie jak w przypadku wyborów gminnych, wybory noszą charakter wielomandatowy, sugerujemy się zatem nie tylko danym kandydatem, ale promujemy również dane ugrupowanie.

Na trzeciej z kart oddamy głos na radnych do Sejmiku Województwa Łódzkiego. Choć kandydaci ci są najmniej kojarzeni, i najczęściej są oni zupełnie nieznani mieszkańcom gmin, nie pomijajmy tego głosowania. Wbrew pozorom, Sejmik Województwa ma wpływ na wiele spraw związanych z gminą, szczególnie w sferze pozyskiwania środków zewnętrznych. Jeżeli nie wiemy zatem na kogo głosować, sugerujmy się przynajmniej przynależnością do danej partii politycznej.

Czwarta ostatnia karta, posłuży do wytypowania przyszłego burmistrza Koluszek. O stanowisko walczy dwóch kandydatów. Oznacza to jednocześnie, że w naszej gminie nie będzie drugiej tury wyborów.

 

Zmiana długości kadencji

 

Nowelizacja ordynacji wyborczej sprawiła, że zgodnie z nowymi przepisami, na stanowisku burmistrza w gminie zasiadać można będzie przez maksymalnie dwie kadencje, ale kadencja została wydłużona z 4 do 5 lat. Ponieważ prawo nie działa wstecz, toteż dwie kadencje burmistrza liczone będą dopiero od wyborów samorządowych 2018, bez względu na to, jak długo dana osoba piastowała dotychczas to samo stanowisko. Wydłuży się także kadencja radnych. Od jesiennych wyborów samorządowych, rady gminne i powiatowe oraz sejmiki są wybierane na 5-letnią, a nie jak wcześniej na 4-letnią kadencję.

image_pdfimage_print