Karta Dużej Rodziny

Program działań na rzecz rodzin wielodzietnych pod nazwą ,,Koluszkowska Karta Dużej Rodziny”.

Wpisując się w pozytywny trend wspierania rodzin wielodzietnych, w dniu 25 maja 2015 roku, Uchwałą Nr IX/75/2015 Rada Miejska w Koluszkach wprowadziła na terenie Gminy Koluszki program działań na rzecz rodzin wielodzietnych pod nazwą ,,Koluszkowska Karta Dużej Rodziny”.
Celem wprowadzenia programu ,,Koluszkowska Karta Dużej Rodziny” jest:
– promowanie modelu rodziny wielodzietnej oraz kształtowanie jej pozytywnego wizerunku;
– poprawa warunków życia rodzin wielodzietnych;
– zwiększenie szans rozwojowych i życiowych dzieci wychowujących się w rodzinach wielodzietnych.
Program ,,Koluszkowska Karta Dużej Rodziny” stanowi zestaw ulg i zwolnień dla rodzin wychowujących troje lub więcej dzieci mieszkających na terenie naszej gminy i jednocześnie stanowi uzupełnienie rządowego programu Karta Dużej Rodziny, który obowiązuje na terenie całego kraju oferując system zniżek oraz dodatkowych uprawnień.
Potwierdzeniem uprawnień do korzystania przez rodziny wielodzietne z ulg i zwolnień oferowanych przez jednostki organizacyjne Gminy Koluszki oraz Partnerów, którzy przystąpią do programu ,,Koluszkowska Karta Dużej Rodziny”, jest ogólnopolska Karta Dużej Rodziny. Osoby posiadające tę kartę od dnia 1 lipca br. automatycznie zostaną włączone do programu, bez konieczności wyrabiania kolejnych dokumentów – wydawane karty są odpowiednio kodowane. Pamiętajmy, że z ,,koluszkowskich” zniżek będą mogli skorzystać jedynie mieszkańcy naszej gminy.
Partnerzy biorący udział w programie ,,Koluszkowska Karta Dużej Rodziny” informują o przystąpieniu do programu poprzez umieszczenie w swojej siedzibie, w widocznych miejscach, znaku graficznego, który został ustalony przez Burmistrza Koluszek zarządzeniem Nr 133/2015 z dnia 8 czerwca 2015 roku.
Wzór znaku graficznego programu ,,Koluszkowska Karta Dużej Rodziny”.

Katalog ulg i preferencji programu ,,Koluszkowska Karta Dużej Rodziny”:
Partnerzy programu:

1. Przedszkola z terenu Gminy Koluszki, dla których organem prowadzącym jest Gmina Koluszki

– 50 % zniżki w opłatach za korzystanie z wychowania przedszkolnego, o których mowa w Uchwale Nr XLVI/59/2018 z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez Gminę Koluszki przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

2. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koluszkach, ul. Ludowa 2

– bezpłatne korzystanie z lodowiska ,,Biały Orlik” wraz z wypożyczeniem łyżew,
w czasie jego funkcjonowania, w każdą sobotę w godz. 10:00 – 13:00 i niedzielę
w godz. 13:00 – 16:00 (godziny mogą ulec zmianie ze względu na przerwę
techniczną);
– 50 % zniżki na bilet wstępu na lodowisko ,,Biały Orlik” oraz na wypożyczenie
łyżew, w czasie jego funkcjonowania, od poniedziałku do piątku;

– w każdy wtorek bilet wstępu na baseny zewnętrzne w Lisowicach w cenie brutto 4,00 zł, obowiązuje przez 3 godziny, koszt każdej następnej rozpoczętej godziny wynosi 2,00 zł brutto.

3. Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach, ul 3 Maja 2

– bilet w cenie 10 zł na seanse filmowe w kinie ODEON 3D;

– 50% zniżki za udział dzieci i młodzieży w zajęciach kół zainteresowań
organizowanych przez MOK.

4. Firma ,,Jastrzębowski”, z siedzibą w Koluszkach przy ul. Brzezińskiej 22
– właściciel p. Michał Jastrzębowski

– 5 % rabatu na cały asortyment handlowy.

5. Fundacja ,,PRO MUZA” w Koluszkach, ul.11 Listopada 4
– Prezes p. Wojciech Dyner

– 10% zniżki – nauka gry na instrumentach muzycznych (od 1 września 2015 roku).

6. Centrum Tańca i Ruchu ,,STEP DANCE” w Koluszkach ul. Sikorskiego 11, sala
Koluszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Koluszkach
– właściciel p. Krzysztof Wegwert

– 20 % zniżki – nauka tańca dla dzieci;
– 15% zniżki – nauka tańca dla młodzieży;
– 10 % zniżki – nauka tańca dla dorosłych;
od dnia 1 września 2015 roku.

7. Salon Urody Joanna w Koluszkach, ul. 11 Listopada 44b
– właściciel p. Joanna Kowara

– 15 % rabatu – usługi fryzjerskie;
– 15 % rabatu – usługi kosmetyczne;
– 15 % rabatu – solarium.

8. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,DENTIS” s.c. z siedzibą w Koluszkach
przy ul. Korczaka 5,
– reprezentowana przez p. Martynę Feja – Chejchman.

– 5 % rabatu – usługi stomatologiczne;
– 10 % rabatu – usługi stomatologiczne pod warunkiem zgłaszania się na okresowe
kontrole stomatologiczne – dzieci co 3 m-ce, dorośli co 6 m-cy (kontrole są
bezpłatne)

Miejsce świadczenia usług;
– NZOZ ,,DENTIST” s.c. w Koluszkach ul. Korczaka 5 (tel. 44 – 714 51 24);
– NZOZ ,,DENTIST” s.c. w Gałkowie Dużym, ul. Dzieci Polskich 6 c (tel. 722 150 073).

9.SUPERMARKET SPAR SKLEP ,,SEZAM” przy ul. Brzezińskiej 63, 95 – 040 Koluszki
– właściciel Pani Ewa Dziedzińska – Pawłowa

 – 5 %   rabatu –  przy zakupach  powyżej 50,00 zł,  z wyłączeniem  alkoholu, papierosów i doładowań do telefonu

10.Gabinet Stomatologiczny przy ul. Witosa 82, 95 – 040 Koluszki
– właściciel Pani Katarzyna Krych – Janowska

– 10 % zniżki – leczenie stomatologiczne

11. Centrum   Dziecięcego Rozwoju ,,Fabryka Wiedzy” w Koluszkach przy ul. Kolejowej 1 – Punkt Przedszkolny ,,Mądra Głowa” – właściciel Pani Paulina Adamczewska.

– 40 % zniżki na czesne uprawniające do pobytu dziecka od 3 lat do 6 lat, oraz uczestniczeniu we wszystkich zajęciach dodatkowych organizowanych w placówce, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 do 18:00. Oferta dotyczy dzieci, które nie korzystają z innej opieki przedszkolnej. (oferta od dnia 15 września br. do dnia 30 czerwca 2016 roku

12. Mechanika Pojazdowa, Sklep Motoryzacyjny i Pośrednictwo w Koluszkach przy ulicy gen. Stanisława Maczka 29 – właściciel Pan Cezary Muszyński

– 10 % zniżki na zakup części samochodowych i naprawę samochodu (oferta obowiązuje od dnia 2 listopada 2015 roku  na czas nieokreślony).

Dokumenty do pobrania:
1. Uchwała Nr IX/75/2015 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 25 maja 2015 roku w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Koluszki programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych pod nazwą ,,Koluszkowska Karta Dużej Rodziny”.
2. Apel Burmistrza Koluszek do Przedsiębiorców działających na terenie Gminy Koluszki.
3. Deklaracja przystąpienia do programu ,,Koluszkowska Karta Dużej Rodziny” – dla przedsiębiorcy.

Załączniki do pobrania

image_pdfimage_print