Kąpiele sposobem na upał


Gigantyczne upały w naturalny sposób przekierowują naszą uwagę na kąpieliska. Nasi mieszkańcy chętnie spędzali czas nad zalewem w Lisowicach. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się również baseny, bijąc swoje rekordy pod względem frekwencji. W rekordowo upalną niedzielę z basenów skorzystało blisko 1000 osób. W jednym momencie na ich terenie przebywało nawet 280 osób. Z atrakcji korzystały głównie dzieci z biletami, które na zakończenia roku szkolnego poprzez szkoły podstawowe i przedszkola wręczała im Gmina Koluszki.