Kampania informacyjna na temat realizacji LSR na lata 2014 – 2020


Kampania informacyjna na temat realizacji LSR na lata 2014 – 2020 na obszarze Stowarzyszenia Na Rzecz Społeczności Lokalnej „Mroga” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.