Jubileusz Szkoły Podstawowej w Różycy- Apel do Absolwentów szkoły

W dniu 23 listopada 2018 roku Szkoła Podstawowa im Juliana Tuwima w Różycy obchodzić będzie swój Jubileusz 60-lecia. Dyrekcja wraz z całym gronem pedagogicznym i społecznością uczniowską  zaprasza wszystkich absolwentów oraz wszystkich dawnych pracowników tej placówki do udziału w tym Jubileuszu. – Niech to będzie powrót do szkoły i do tego wszystkiego, co ocalało w pamięci jako obraz beztroskich lat życia, powrót do przeszłości zamkniętej w miejscach i przedmiotach, do najpiękniejszych czasów życiu- mówią organizatorzy tej ważnej dla mieszkańców Różycy uroczystości. Zanim jednak to nastąpi, organizatorzy Jubileuszu zwracają się za naszym pośrednictwem z prośbą o wsparcie finansowe. Pragnieniem społeczności szkolnej jest odsłonięcie i poświęcenie pamiątkowej tablicy, która byłaby darem od Absolwentów. Tablica ta pozostałaby jako wyraz szacunku i uznania dla pokoleń pracowników i uczniów tej szkoły, którzy poprzez swoja prace i naukę stali się istotną częścią naszej malej Ojczyzny. Będzie ona także przypominała tym, którzy obecnie kształcą się w murach tej placówki, o chlubnej i długiej tradycji szkoły. Darczyńców prosimy o nadsyłanie wsparcia finansowego na adres Banku Spółdzielczego w Koluszkach, tytułem :Jubileusz 60-lecia Szkoły-darowizna. Pieniądze należy wpłacać na konto nr:77 8788 0009 0508 5640 2010 0001. Za wszelkie datki Dyrekcja Szkoły w Różycy wraz z nauczycielami i uczniami gorąco dziękują.

 

image_pdfimage_print